Yeni Çağ nedir?

YENİ ÇAĞ´DA TOPLUM YAŞAMI
 

PSİKOLOJİ TEKNİKLERİNE NE DERSİNİZ? YA EĞİTİM? DİN? SİYASİ UYGULAMALAR? REKLAMCILIK VE SATICILIK? İŞTE BÜYÜK GÜCÜ OLAN BİR TEKNOLOJİ, ANCAK BUNLARIN TÜM TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ YANLIŞ ELLERDE... SKİNNER "WALDEN İKİ"

 

"YENİ ÇAĞ-NEW AGE" sözcüğü gerçekte yeni değil, terminolojinin geçmişi 1914´e kadar uzanıyor. Yeni Çağ sözcüğü ruhsal ve sosyal eyleme dayanan en geniş anlamda özgürlükçü bir dünya görüşü ve yaşam biçimi demek, ilgilendiği düşünsel konuların içinde dinsel inançlar, felsefe, Ruhçuluk yani Spiritüalizm, Mistisizm, Sağlık, Psikoloji, Parapsikoloji, Ekoloji ve Okültizm yer alıyor. Yeni Çağ Düşüncesi kolay tanımlanamaz ve niteliği açıklanamaz gibi görünse de bu asla bir yetersizlik değil. Aksine Yeni Çağ Düşüncesi, bir ideoloji ya da demokrasi ötesi bir rejim olabileceği şeklinde düşünülüyor. Gerçekten de derinlerine inilmiş Yeni Çağ Düşüncesinde toplumun en sağlıklı biçimde varolmasının, sürekliliğinin ve sağlığının yolları görülebilir. Üstelik bu yollar, ne Marksizm kadar soğuk ve radikal, ne köktendinci yöntemler kadar ezici ve yasaklayıcı, ne emperyalist ve faşist rejimler kadar bölücü, ne de demokrasi kadar uyumsuz ve çaresiz değil gibi görünüyor. Yeni Çağ diliyle Komünizm´in ve ılımlı popüler Sosyalizm´in ötesinde eşitlikçi ve hümaniter gözüken demokrasi aslında temel yapı taşındaki insan malzemesinin mükemmel veya kusursuz olması ilkesine dayanıyor. Ve Demokrasi her düşünceye özgürlük tanıdığı ve bireylerin yasalar karşısında eşit olduğu ilkeleriyle yola çıkarak, İnsanoğlu´nun binlerce yıldan beri hiç değişmeyen egosunu görmezlikten geliyor. Ama daha da önemlisi demokrasinin eşitliğe gerçekten inanması, ama bu inanç Yeni Çağcılara göre mümkün değil çünkü İnsanoğlu eşit olarak yaşamadığı gibi, eşit olarak da doğmuyor.

Yeni yorum gönder

CAPTCHA
Bu soru sayfayı dolduranın bir otomatik program olmaması için düzenlenmiştir.
2 + 1 =
Sorunun cevabini yazin. Orn: 1+3 icin 4 yazin