Major Arkanalar

ADALET

Bu kartta görülen, kılıç seçim anlamına gelir. Hayat, bizim seçim yapmamızı gerektirir; aynı zamanda seçim yapıldığı zaman geri alınamaz ve bizim bir parçamız haline gelir. Geçmişte bulunduğumuz eylemler tarafından şekillendiriliriz, gelecekteki kişiliklerimizi şimdiki eylemlerle biçimlendiririz. Gerçek eylem kendimiz hakkındaki bilgilerden doğar; bilgelik ise eylemden doğar. Bilgelik doğal olarak, aniden ortaya çıkmaz. Onu anlamak istiyorsak hayatımız hakkında düşünmemiz gerekir. Geçmişte kendi kişiliğimizi yaratmadığımıza inanırsak, gelecek anlamdan yoksun olur. Ama hayatımızdaki her olayın kişiliğimizi biçimlendirmeye yardımcı olduğunu ve gelecekte eylemlerimiz aracılığıyla kendimizi yaratmaya devam edeceğimizi kabul edersek, mutlu oluruz. Ve kendimiz için sorumluluk alarak kendimizi geçmişten kurtarırız. Aksi takdirde, sürekli olarak geçmişteki davranışlarımızı tekrarlarız. Bu kart size öncelikle olayların ´olmaları gerektiği gibi´ geliştiklerini belirtir; yani size olanlar geçmişteki durum ve kararlardan kaynaklanır. Hak ettiğinizi alırsınız. İkinci olarak, bu kart, bu sonucun gerçekliğini görmek için bir ihtiyacı ve bir olasılığı belirtir. Kart kesin dürüstlük anlamına gelir. Aynı zamanda, bu gelecekteki eylemlerinizin şimdiki durumdan öğrenilecek bir dersle değiştirilme olasılığını gösterir. Dürüstlüğümüzü diğer insanlarla olan ilişkilerde de göstermezsek kendimizle dürüst olamayız. Bu anlamda, kart Adalet´in açık anlamını taşır; yani dürüstlük, hakkaniyet, uygun davranışlar ve adil bir karar. Adalet´in keskin gözleri bize şaşırtıcı bir mesaj gönderir. Yani sizi kendinizden başka kimse kurtaramaz. 

ASILMIŞ ADAM

Kartınız Ayağından Asılmış Adam’dır bu kart bağımsızlık mesajını taşır. En iyi olduğunu hissettiğiniz şeyleri diğer insanlar deli olduğunuzu düşünseler bile yapmayı temsil eden Soytarı gibi Asılmış Adam, diğer insanlar herşeyin ters olduğunu düşünseler de, sizin kendiniz olmanızı gösterir. Bu, hayata derinden bağlı olma duygusunu simgeler ve zor bir denemeden sonra gelen bir sakinlik anlamına gelebilir. Kart koz toplumsal baskıdan kurtulamamayı belirtir. İç kişiliğimizi dinlemektense diğerlerinin bizden beklediklerini veya istediklerini yaparız. Yaşamsal bilinçliliğimiz hep ikinci planda kalır, bu kart ayrıca herhangi bir şekilde iç kişiliğinizle mücadele etmenizi temsil eder. Kendini inkar etmeyi deneyen veya gerçekleri kabul edemeyen ve herhangi bir şekilde hayatla sürekli mücadele içinde olan bir insanı temsil edebilir. Egosunu dünyanın karşısına koyan, kişi hiçbir zaman yaşamsal deneyim kazanamaz. Herkesin sizi zorladığı ortamda, siz sakinliği tanıyacaksınız. Diğer insanlar özgür olduklarına inandıkları ama gerçekte anlamadıkları güçler tarafından olaydan olaya itildikleri zaman siz bu güçleri anlayıp onları kucaklayarak gerçek özgürlüğe ulaşırsınız. Kısacası size gerekli olan şey özgürlüktür ama kendiniz olduğuna dürüstçe inandığnız zaman... 

AŞIKLAR

Bu kartınız Aşıklar Kartı; İnsanın yaşamında seks ve aşkın yeri nedir? Kalplerini ve bedenlerini birleştiren iki insanın bütünlüğünde ne anlam vardır? Cinsel dürtüler bizi yalnızlıktan uzaklaştırır ve diğer insanlarla ilişki kurmaya zorlayarak aşka giden yolu açar. Aşk aracılığı ile karşıt cinsle ilişki kurmakla kalmayız, ayrıca hayatın anlamına ve önemine yönelme şansımız olur. Egomuzun bizi sadece insanlardan değil hayattan da uzaklaştıran yönünden vazgeçeriz. İşte o anda, erkeğin ve kadının kafaları üzerinde bir melek belirir ama bireysel olarak erişilmezdir, ikisi beraber olduklarında gözükür. Gizemcilere göre, tüm insanlık başlangıçta tekti; kadın ve erkek Cennet´ten kovulduktan sonra ayrıldılar. Bu şekilde, herbirimizin yarım bir insan olduğu anlaşılır ve sadece aşk yoluyla bir birlik duygusuna ulaşabiliriz. Çoğu insan egolar ve dünyevi maskelerle sınırlıdırlar. Bir an için bile egolarını serbest bırakamayanlar seksi kötüye kullanırlar ve kullanılırlar ve seks bir başkasının üzerinde güç kazanmak için bir araç haline gelir. Bir kişi bedeninin başka insanla rahatlama arzusunu reddedince sonuç bunalımdır. Sevgililer kartı sevgilinin gerekli yardımını ya da duygusal destek yoluyla gerçekleşebilecek bir yardımı belirtir, ama her zaman geçerli değildir. Sevgililer geçmiş konumda yer aldığında, geçmişteki yetersiz bir aşka yönelik bir özlemi belirtebilir. Kart bazen, bireyin ilerlediğini, zayıflıkları ve engelleri gösterir. Herşeyden önce, özellikle kötü bir evlilikte yıkıcı bir aşk vardır. Belli bir kişiyle olan zorluklar ya da bakılan kişi aşkı büyük bir sorun olarak gördüğünden bu kart bazen cinsel problemleri de ima edebilir. Yapmanız gereken şey; sevgiyi anlayıp kabullenmeden sevgili olmak ya da olmamaktır. 

AY

Kartınız Ay; Ay´ın esrarengiz ışığı insanlar ve hayvanlarda hep garip duygular uyandırmıştır. Ay dışa sırt çevirip, içimizi incelememizi belirtir, belli bir etkinlikten vezgeçmeyi veya sadece bir geri çekilme dönemini gösterebilir. Bununla beraber, Ay bilinçdışından gelen imajları teşvik ederek heyecanlandırır. Bazen bir rahatsızlığı simgeler kişi aydınlıktan ayrılmak istemeyebilir ve Ay´ı birçok eylemle kovmaya çalışabilir. Ama Ay reddedilemez ve onunla ne kadar çok mücadele edersek korkular o kadar çok kuvvetlenir. Ruh kendine özgün nedenlerden dolayı Ay´a dönmüştür. Deney kazanmamıza fırsat tanırsak korkular meraka dönüşücek ve kapılar açılacaktır. Ay bilinçdışının heyecanlanmasını belirtir. Garip duyguları, rüyaları, korkuları denemeye başlarız. Olaylar açık ve belirginse siz bunların gerçekleşmesine izin vereceksiniz. Kabul ederseniz, hayal gücünüz yaşamınızı zenginleştirir. Ama yanısıra da deneyime karşı bir mücadele de gerekecektir. Bu mücadele korkuları uyarır ve genelde rahatsız edici duygulara yol açar çünkü kişi Ayın sakinleştiren yönünü ortaya çıkmasına fırsat tanımaz. Bunu yapmamalısınız. Ay sakinlik getirir, korkular iki gün içinde kenara çekilir ve hayal gücü, merakla zenginleşerek bizi duygusal huzura götürür. 

BAŞ RAHİBE

Kartınız Başrahibe’dir; Derin bilgeliğine rağmen, bu kart bazen olumsuz bir anlam taşıyabilir. Kozların çoğu gibi, Baş Rahibe´nin değeri diğer kartların genel durumuna bağlıdır. Olumsuz olarak, zayıflıklara, hayat korkusuna ve diğer insanlarla ilgili yanlış zamanlamaları veya uzun süren bir pasifliği belirtir. Duygularını eyleme çeviremeyen, içgüdüsü kuvvetli olan bir insanı veya diğer insanlara açılmaktan korkan bir insan olduğunuzu ima eder. Kartın iyi veya kötü yönünün belli bir okumada ortaya çıkması etraftaki kartlara bağlıdır (kartları her okuyuşumuzda Baş Rahibe´ye benzeriz). Unutmayın ki, insanların birden fazla yönleri vardır. Gerektiğinde yapacağınız küçük bir geri çekilme dönemi içinizdeki şeylerin uyanmasını sağlayarak hayatınızı zenginleştirebilir. En olumlu açıdan bakılırsa, Baş Rahibe hayatınızdaki potansiyel anlamına gelir. olabilir gözüyle baksak bile büyük bir ihtimalle bu sizde varolan ama kullanamadığınız potansiyeldir. Yapmamanız gereken şey tamemen pasif bir hayatı seçmemeniz, bir ilgisizlik ve korku dönemine girmeyip, ustaca hissettiğiniz ve gerekli olan bir dönem için geri çekilip beklemeniz ve olayları izlemenizdir. 

BAŞ RAHİP

Bu seçimde, bu kart genelde, öğretiler ve eğitim anlamına gelir. Psikolojik açından, tutuculuğu, toplumun düşüncelerine ve davranışlarına uygunluğu ve, sorumluluktan vazgeçmeyi belirtebilir. Baş Rahip sizin içinizdeki itaat etme duygusunu gösterir. Ya da zihinsel açıdan geleneklere karşı olma anlamına gelir. Bununla beraber, bu kolay aldanma anlamına da gelebilir. Bazı insanlar, yaradılıştan hayatımızda var olan ruhu dolaysız hissedebilir. Siz de kendinizi hissetmeli, inandıklarınızı sorgulamalısınız. Tüm ahlaki kuralları ve yaşamın temel sorularına verdiğiniz cevaplar sizi rahatlatabilir. Bu durumda öğreti size ne yapacağımızı söylemez, bunun yerine o size kendinizi incelemeye başlamanız için yön verir. Kısacası bu kart sizi bireysel bir kurtarışa yöneltebilir. Aynı şekilde, her durumda ahlaki açıdan yapılacak şeyin ne olduğuna kadar vermek ve seçim sizin en önemli sorununuzdur. Yapmanız gereken şey, kesin olarak ister ahlaki, ister sosyal hangisi olursa olsun inandığınızı sınamak, sorgulamak ve o yolda devam etmektir. Kararlı olmalısınız. 

BÜYÜCÜ

Kartınız Tarot’un önemli kartlarından birisi olan Büyücü; Büyücü´nün kehanet anlamları, gücü almak ve yönetmektir. Kart herşeyden önce, hayatınızdaki gücün ve sizi zapteden ruh veya duygunun bilinçliliği anlamına gelir. Bu, ayrıca konumu ve sizin ona olan tepkinize bağlı olarak başka birisinin sizi etkileyen gücü anlamına da gelebilir. Bu kart başlangıçlara, ama burada ilk gerçek adımlara değinir. Hem yeni bir projeye veya hayatın yeni bir aşamasına başlama ilhamı, hem de amacınıza ulaşmak için sarfettiğiniz çabalarda sizi destekleyen heyecan anlamına gelebilir. İkinci olarak, Büyücü azim anlamındadır yani hedefe yönelen istek. Tüm enerjiniz belirli bir yöne doğru yönlendirilir. Hayat istediklerini yönetebilen insanlar içindir. Büyücü bize hem azmin, hem de başarının bireyin sahip olduğu gücün bilincinde olmasından kaynaklandığını öğretir. Eylemde bulunmak ise, istek yoluyla gücünüzü gitmesini istediğiniz yere yönelmektir. Bazen Büyücü, enerjinin akışının herhangi bir şekilde bozulduğunu veya engellendiğini ima eder. Bir zaaf, isteksizlik veya bir amaç karmaşıklığı anlamına gelebilir. Güç oradadır, ama ona dokunamazsınız Nedeni bunalımın kaynağında varolan size ait uyuşukluk veya ilgisizlik anlamına gelebilir. Kart size yenmeniz gereken zihinsel endişelerinizi, sancılarınızı, korkularınızı belirtir. Panik yapmayın ve düşünsel endişenin fiziksel bir deney olduğunu bilin. Hemen yapacağınız şey; amacınızı iyi düşünmek, alternatif aramak ve engellerin yanından geçip geçemeyeceğinizi araştırmaktır. 

DÜNYA

Tarot’un mutluluk verici ve aydınlatıcı kartlarından biris olan Dünya’yı seçtiniz. Kart başarı, meydana getirme ve hoşnutluk anlamına gelir. Bir dereceye kadar, bu kart kişinin içindeki var olma duygusunun dış etkinliklerle birleşmesini belirtir.

Başka anlamda kart içinde bulunduğunuz durgunluğu, yavaşlattığınız eylemi veya eylemleri ve gelişmeyi simgeler. Ya da size öyle gelir. Bunlar Dünya´nın kehanet anlamlarıdır. Aslında bu kartın gerçek anlamları bilinmeyecek kadar sınırsız vev düşündürücüdür. Burada doğru bir amaç, bir umut, bir içgüdü vardır. Kısacası, mutlu olacaksınız, önünüzde başarı da var ama hep diyoruz ya; görmek ve gerçekleştirmek size aittir; karar daima hür iradeye aittir; buna karşın kader sizin ne yapacağınızı bilmektedir... 

GÜÇ

Kartınızın öz anlamı öncelikle kudret ve öz enerjinizi doğru kullanmayı öğrenme gereği. Öncelikle şu anda içinde bulunduğunuz sorunun temel nedenlerinin başında hareketsizlik olduğunu bilmelisiniz. Geniş anlamda bir atalet dönemi geçiriyorsunuz, bu nedenle kararlarınızda yeterince cesaretli değilsiniz, bir diğer iki uç nokta haddinden fazla cömert olmakla, eli sıkılık arasında gidip gelmeniz yani siz bu kartın simgelediği gerçek gücü anımsamalı ve kullanmalısınız çünkü özellikle önümüzdeki mevsim içersinde fiziksel anlamdaki güç gereksiniminin yanısıra manevi anlamda da güçlü olmak zorunda kalacaksınız. Bazı sosyal ortamlarda, zayıflık gösterebilir ve uyuşmazlık içinde kalabilir, kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kartınızın bir diğer getirisi eğer bu konuda bir gelişme varsa, cinsel abartılar şeklinde tezahür edebilir. Yani kendinizi veya gücünüzü kontrol etmeye çalışmalı ve yoğunlaşan enerjilerinizi örneğin doğaya boşaltmalısınız. Yani kapalı yerlerde kalmayın... 

GÜNEŞ

Kartınız Güneş ve bu kart, neşe, mutluluk ve hayatın güzelliğine duyulan büyük bir duygu anlamına gelir. En derin anlamında, hayatın tümünü neşe ve ışık altında birleştiğini görerek dünyaya tamamen yeni bir şekilde bakmak anlamına gelir. Herşeyden önemlisi kart genelde iyimserlik, enerji ve merağı kasteder. Bazen sanki güneş bulutlarla kapanmış gibidir ama aslında iyi şeyler kapanmaz fakat daha karmaşık bir hale gelebilir. Size, sade ve mutlulukla dolu bir hayat sunulacaktır ama bu o kadar kolay ve açık değildir. Ve siz Güneş´in büyük armağanı olan neşeyi farketmek için çaba sarfetmelisiniz. Önünüzde çok yoğun, yüksek enerji depolamanızı gerektiren ortamlar olabilir yani coşkulu ve heyecan verici günler yaşayacaksınız denebilir. Kısacası Güneş sizi aydınlatıyor ama ışığı içinize çekmek yine sizin elinizde... 

HERMİT

Hermit´in feneri onun düşüncesi iki yönde ilerleyen düşüncesidir; biri dışa diğeri içe doğru. Bu kart, bilinçdışı algıyı elde etme amacıyla dış dünyadan uzaklaşmayı simgeler. Hermit ayrıca, bu sürece nasıl başlayacağımızı gösterecek ve yolumuzu bulmamıza yardım edecek bir bilgedir. Yani tutkularınız mantık tarafından fethedilmelidir. Hermit, gerektiğinde geri çekilme ilkesine bağlıdır ve kendimizi incelemek istiyorsak kendimizi dış dünyayı bir şekilde bırakmamız gerektiğini belirtir. Hermit dış dünyadan geri çekilmeyi simgeler yan kişi kendisini fiziksel olarak dünyadan geri çekebilir, ama bu gerçekte şart değildir. Önemli olan iç ihtiyaçlara yöneliştir. Bu yüzden, bu durumda diğer insanlardan ve önemli oldukları düşünülen etkinliklerden duygusal olarak geri çekilmek gerekebilir. Bu kartın kastettiği amaç, kişiliğin gelişmesi için geri çekilmektir ve kart sizden olgunluğun ve bir insan hayatındaki gerçekten önemli olan şeylerin bilinmesini ister. Hermit, ayrıca kesin bir rehberden gelen yardımı ve bazen yukarıda belirtildiği gibi içten gelen ruhsal bir öz rehberi, ama genelde kendimizi keşfetmemizde bize yardımcı olacak gerçek bir insanı temsil eder ve öngörür. Bazen böyle bir rehberin sizin için varolduğunu anlamayabilirsiniz. Ama Tarot okumasında, şimdi olduğu gibi Hermit kartı size gelirse, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakmanız iyi olur. Başkalarının sorunlarına yardımcı oluyorsanız, Hermit rehber ve hoca rolünde sizi simgeleyebilir. Kısacası Hermit, Tarot kartlarının bilgesi, eğitmeni ve iç gücüdür, onunla karşılaştığınızda, diğer kartların yanısıra özgün anlamına daha fazla önem vermelisiniz. 

İMPARATOR

Kartınız İmparator yani Babalık kavramı; Her çocuk için anne ve baba ilk örneklerdir. Annelerimiz bize hayat verdikleri için ve bizi besleyip korudukları için onları sevgi ve merhamet figürleri olarak görür ve onlar sert ve soğuk davrandıklarında kırılırız. Ama, Baba, daha otoriter ve sertlik simgesidir. Yetkiyi veren babanızdır, böylece yargıç olur ve baba bize toplumun kurallarını öğretip onlara uymamızı bekler. Çoğu kişi için olgunluğun en acı veren anlarından biri, anne ve babalarımızın kısıtlı insanlıklarını anladığımız andır. Büyüme süreci esnasında, çoğumuz altından kalkılacak en zor şeyin toplumun kuralları olduğunu düşünürüz. Önce kuralları ardından toplumsal gelenekleri ve inançları kabullenmeli, inanmalı ve sonra da kişisel davranış tarzımızı belirleyip, açıklamalıyız. İşte sizin sorununuz şu anda budur yani toplumla daha da doğrusu çevrenizle ilişkinizde zorlanıyorsunuz çünkü önce size özgün tavrı ve kendinizi ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu aşamazsanız yaşamınızdaki önemli olasılıklar engellenebilir ya da fırsatları kaçırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey özetle içinizdeki babayı yani gücü idrak etmeniz ve doğru olarak kullanmaya karar vermenizdir. 

İMPARATORİÇE

Kartınız İmparatoriçe; İmparator kartında belirttiğimiz gibi bu kartın simgesi olan İmparatoriçe dişiliğin iyi yönlerini temsil eder. Kartınız, anneliktir, aşk ve nezakettir. Aynı zamanda da, İmparatoriçe, cinselliği, duyguyu ve sevgili olarak kadını temsil eder. Hem annelik hem de seks, ön plandadır; düşüncelerden çok tutkularınız geçerlidir. İmparatoriçe saf duygulardan oluştuğu için sizin de gerçek duygularınız önemlidir. Ama siz şimdi bir anne sıcaklığı içinde kabul ettiğiniz kişiyi veya sevdiğiniz insana karşı kırgınsınız. Çünkü insanlar, kendilerinden başkalarının düşüncelerini anladıklarını zannetme hatasını çok sık yaparlar ve bu nedenle de bir çok zaman kırılacak ya da üzülecek birşey yokken karamsarlığa kapılırlar ve sonuçta ta yanlış sonuçlara ulaşırlar. Beden ve doğal dünya, yalanlanmaktan çok bütünleştirilmesi gereken gerçeklerdir, bunu hiç unutmayın. Annelik hayatın doğa yoluyla devam eden temel faktörüdür. Ve anne ve çocuk arasındaki fiziksel bağ çok güçlü olduğu için en yoğun seviyedeki anne sevgisi, zihinsel veya ahlaki nedenler tam olarak anlaşılmadan ortaya çıkan duygu saf olmalıdır. Eminim ki, ne demek istediğimi anladınız yani duygularınız saf ve dürüst olmalıdır; işte şu andaki sorununuz bundan ibaret. Şimdi oturup kendinizi bir dinleyin ve sonra harekete geçin... 

KULE

Kartınız Yıkılan Kule, Görünürde, dıştan gelen bir gücün dar görüşlü kişiyi çarptığı zannedilse bile, bu kartta gösterilen şiddet aslında psikolojik ilkelerden kaynaklanır. Burada da birçok gizli anlam buluruz. Hem içe bakışı hem de evrenin ruhsal güzelliğini ihmal ederek sadece egonun para, şöhret ve fiziksel zevk isteklerini tatmin etmek için yaşayan kişinin kendisini kısıtlı bir alanda hapsettiği ifade edilir. Rüyalarınız rahatsız edilir, tartışmalar ve bunalımlarınız sıklaşır ve siz bu belirtileri bastırırsanız, bilinçdışınız genelde patlamanın bir yolunu bulacaktır. Patlama dışa dönük bir felaket olarak belirebilir; arkadaşlarınız ve aileniz size sırt çevirir, işiniz batar ve bir tür şiddet etrafınızda döner durur. Eğer dıştan gelen bazı sorunlar kişisel sorunlarımızla aynı anda ortaya çıkarsa, demek ki artık oturup iyice düşünmemiz gerekir. Evren ve insan zihni sonsuza kadar hayal ve baskı kulelerimizde kalmamıza izin vermeyecektir. Kendimizi barış içinde serbest bırakamazsak, hayatın güçleri bir patlama sağlayacaktır. 

ÖLÇÜLÜLÜK

Ölçülülük kartı, durum ne olursa olsun uygun olanı yapma anlamına gelir. "Ölçülülük" veya ´Ilımlılık" kelimesi Latince´de karıştırma veya uygun olarak birleştirme anlamına gelen "temperare"den kaynaklanır. Genelde, bunun anlamı hiçbir şey yapmama demektir. Ölçüsüz bir insan hep birşeyler yapma ihtiyacını duyar, ama bazen insanın sadece beklemesi gerekir.

Eğer siz kişiliğinizi serbest bırakırsanız hayatın farklı yönlerini birleştirebilirsiniz. Çoğu insan hayatla, ancak onu bölümlere ayırıp ilgilenebilir ama siz bunu yapmayın. İş için bir kişilik ve özel hayat için başka bir kişilik yaratmayın; bunların her ikisi de sahtedir. Bazı olayları ´ciddi´ diğerlerini ´komik´ olarak nitelendirmeyin yani ciddi bir konuya da gülümsemekten kaçınmayın ve endişe etmeyin. Bu şekilde, kişiliğinizin öğelerini birleştirebilirsiniz ve böylece siz ve dış dünya doğal olarak bütünleşecek ve uyumlu olacaktır. Bu şekilde sorununuzu daha kolay aşacak veya engelleri çok daha iyi göreceksiniz. Ilımlılık, bir uyum ve sakinlik hissi uyandırmak için etkinlikleri ve duyguları birleştirip uyumsuz öğeleri karıştırma anlamına gelir. Hayatın farklı yönlerini dengelemelisiniz. Gerçekte, eski alışkanlıkların ve korkuların geçmişte bırakmalısınız. Daha basit bir seviyede anlamda Ilımlılık size sakinleşmenizi ve aşırılıktan kaçınmanızı tavsiye eder. Soyut düşünceleriniz gerçekleşiyor; Ilımlılık sizin için bir kavram değil davranış kartıdır yani davranışlarınıza dikkat etmeli ve özen gösteermelisiniz.. 

ÖLÜM

Seçtiğiniz kart bitiş ve değişim kartı, bu kart size hayatınızda bir değişimin ve dönüşümün haberi vermektedir. Hayatınızda meydana gelecek olan değişimlerden korkmamalısınız. Bu arada sizin korktuğunuz şey bu değişim sırasında kişiliğinizin yok olması olabilir. Fakat kendinizle barışık olup , değişimi kabul edebilirseniz hayatınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Bu kartın diğer bir anlamı da eski alışkanlıklarınıza olan bağlılığınızdır. Hayatınızdaki uyuşukluğu ve hareketsizliği bir kenara atmanın zamanı geldi. Artık hayata yeni bir gözle bakmalısınız. Kendiniz için yaşamaya çalışmalısınız .Hayatın size sağlayacağı zevklerin tadını çıkartmaya bakın. Kendinize güvenin ve yeni çıkan her işi üstlenin. Yeni gelişmeleri değerlendirmeli ve ciddi çalışmalara hazırlanmalısınız. Ne duruyorsunuz haydi !! 

SAVAŞ ARABASI

Kartınız Savaş Arabası; Araba´nın kehanete ait anlamları güçlü istekten kaynaklanır. Bu kart bir insanın kendi kişiliğinden kaynaklanan gücüyle durumu başarıyla kontrol ettiği anlamına gelir. Bu kart, genelde bazı çelişkilerin olduğunu, bunların biraraya getirilmediğini ama sadece kontrol altında tutulduğunu ima eder. Araba temelde başarı anlamına gelir; yani kişiliğiniz çevrenizin gözetimi altındadır. Problemlerle ilgili bir sorunun sonucu aranıyorsa, bu kart zaferi gösterir. Ama bazen, kartın içindeki çelişkiler daha büyük bir güç kazanır. Yani Araba istek gücünün eksik ya da başarısız olduğunu ve durumun kontrolden çıktığını ima eder. Zorluklara karşı başka bir yaklaşım bulamadığı halde kişi bir üzüntüyle karşılaşabilir. Kısacası istek gücü tek başına bizi destekleyemez. Bazen tanrılara boyun eğmeyi öğrenmemiz gerekecektir. Güçlü ve zayıf noktalarıyla kendi kişiliğinizi anlamazsanız hayat sizi hırpalar. Araba, hayatın sınırlarını, varolmayı, konuşma yetisini ve olgunluğu simgeler ve en önemlisi sizi çevreye karşı tavırlarınıza dikkat etmenizi ister. Araba bize gelişmiş egoyu gösterir; daha önceki kartlardan alınan dersler öğrenilmiştir, büyüme çağına ait arama ve kendi kendini yaratma dönemi geçmiştir ve şimdi hayatta başarılı olan ve başkaları tarafından çok beğenilen, kendisinden emin ve mutlu, duygularını kontrol edebilen ve en önemlisi arzularını yönlendirebilen olgun bir yetişkini görmek isteriz. İşte yapmanız gereken budur... 

SON YARGI

Kartınız Son Yargı ya da Karar; bu kart sizin sorununuzu çözmek istediğininizi ama bunu nasıl yapacağınızı bilmediğinizi belirtir. Dahası, bilinmeyene duyulan korku yüzünden, sorunu inkar etmeye çalışan bir insanı yani sizi ima eder. Gerçekte, sizin önerilen değişikliği kabul edememenize neden olan birçok mantıklı neden daha vardır; parasızlık, hazırlıksız olma, veya sorumluluk sahibi olamamak gibi... Kart, tüm itirazların birer mazaret olduğunu belirtir, sonuçta mazeretleriniz baskın çıkar ve siz kısıtlanırsınız ama yaşamınızın gerçeklikleri değişmektedir. Gerçekte siz zaten değiştiniz ; yaşadıklarınız, kişiliğiniz zaten ölmüştü. Şimdi yapmanız gereken şey bunun farkına varmaktır. Sonuçta inadı bırakmalı ve hem kendinizde, hem de çevrenizde nelerin değiştiğini algılamalısınız. Bunun ötesinde, değişimin zorunlu sonucu olarak amaçlarınızı değiştirecek, ilişkilerinizi baştan yorumlayacak hatta yenileyeceksiniz. Ama dikkatli olun, sözlerim en yakınlarınız için de geçerli olacaktır... 

SOYTARI

Seçtiğiniz kart soytarı, bu kart size hayatın yeni bir aşamasına planlı bir geçişi ve başlangıçları temsil eder. Planlı bir şekilde yapacağınız atılımlarla hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu kart, her şeyden önce içgüdüleri izlememe anlamınada gelir. Korku veya planlar yüzünden ve başkalarının gerçekçi öğütleri üzerinde fazla durmaktan çok önemli bir anda şansı nı deneyememe anlamı nada gelebilir. Bu yüzden içinizdeki sese kulak vermelisiniz. İçimizdeki kişiliğin ne yapacağımızı en iyi anlatacak şey olduğunu hatırlatır. Kendinize güvenmelisiniz ve yakaladığınız şansları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Yapmak istediğiniz şeyler için harakete geçin. Önemli gelişmeler ve fırsatların eşiğindesiniz. İlgilendiğiniz her alanda yeni bir sayfa açılabilirsiniz. Düşüncesizlik, çılgınlık, çılgın planlar, aşırı ihtiyatın zıttı gibidir. Ve buna rağmen yaşadığınız olaylar, zayıflıktan ve içten hareket edememekten doğuyorlar. Düşüncesiz insan hem bilinçdışının bir rehber olarak davranmasına güvenmediğinden ve hem de hiçbir şey yapmamaktan korktuğu için, hayatına bilinçli veya yüzeysel bir aptallık yerleştirir ve bunun gerekli olduğunu zanneder; eğer siz de bunu yapıyorsanız aldanıyorsunuz. Kısacası, büyük fırsatlardan yanlızca doğru zamanlarda yararlanmayı öğrenmeli ve bir an evvel harekete geçmelisiniz yani acele etmeyin... 

ŞANS ÇARKI

Kartınız Şans Tekerleği; Şans Tekerleğinde, Tekerleğin ortasında hiçbir simge yoktur. Ego veya korku olmadan varlığın durgun merkezine vardığımızda tüm dış etkiler yokolur. Bunu içgüdüsel olarak anlayabiliriz, ama bunu gerçekten denemek için, kişiliğin dağılıp, yeni bir yaşama yol açmak için yeni bir karanlık denize dalmalıyız. Kehanet okumalarında, Şans Tekerleği bir kişinin hayatındaki bazı durumların değişeceğini temsil eder. Siz de değişikliğin nedenini anlamak istemeyebilirsiniz veya bir neden olmayabilir ama gerçekte siz sorumlu olmamayı tercih etmektesiniz. İnsanlar davranışlarında bir yanlışlık yaptıkları için değil de hayat devam ettiği için örneğin bir aşk ilişkisi sona erer. Yani Tekerlek döner. Değişiklik ile ilgili önemli nokta tepkidir. Acaba yeni durumu kabul edip, uyum sağlamalı mıyız? Yeni bir farsıt olduğunu düşünerek farklı bir anlam arar mısınız? Aslında, Tekerlek uyumu temsil eder. Bir ilişkinin sona ermesi, verdiği acılara rağmen kendimizi keşfetmemizi gösterebilir. Bu kart genelde negatif olaylara karşı verilen mücadeleyi temsil eder, çünkü değişiklik gerçekleşmiştir ve değişime karşı gelmeyi sürdürdüğünüz sürece, kader kendi planını ille de uygulamaya çalışır, Bununla beraber, siz, yaşamın size yaptıklarına karşılık olarak hep pasif bir tepki göstermişseniz, kartınız, yeni bir değişiklik temsil edebilir. Yani, size gerekli olan yaşamınızda yeni bir sorumluluk bilincidir. Fazla bir söze gerek var mı? 

ŞEYTAN

Kartınız Şeytan ama sakın endişelenmeyin çünkü bu kart sizin için sadece yol gösterici bir rehber hatta bir eğitmen olacaktır. Şeytan gerçek veya psikolojik bir mutsuzluk veya bağlılıktan kopmaya çalışmayı belirtir. Yani siz kendi durumunuzu artık kabul etmez ve özgürlüğe doğru ilerlersiniz. Ama bu algı mutsuzluğumuzu ve hayatımızın kısıtlamalarını en fazla hissettiğimiz anda gerçekleşir. Zincirlerden kurtulmadan önce onların bilincine varmalısınız. Bu yüzden özgürlük süreci geçiren kişiler, söz gelişi evlerini terkedenler ya da ruhsal tedavi görenler veya boşananlar genelde kendilerini çok daha mutsuz hissederler. Böyle bir dönem bir insanın gelişmesi için son derece önemli olabilir. Kişi onu atlatabilirse, daha mutlu olacak ve kişiliği daha gelişecektir. Bazen bu geçiş döneminin dayanılmayacak kadar acı verici olduğunu düşünüp zincirlerimizi tekrar takabiliriz. Tersine çevirilmiş Şeytan geçmişteki konumunda, genelde bir değişikliğin meydana geldiğini ama belki bilinç açısından saklı olsa bile sizde hala üzüntü, kızgınlık ve bunalım duygularının kaldığını belirtir. Geçmişin şeytanlarıyla, mücadele etmelisiniz. Ruh hiçbir şeyin kaçmasına izin vermez ve hiçbir şeyi unutmaz. Özgürlüğe giden yol her deneyimde bulunan bilgi ve enerjiyi kullanıp dönüştürmenin ardında yatar. Hayatın ruhsal yönünü inkar eden kişi sadece kişisel arzularına ulaşmaya çalışır, arzular genelde parasal, cinsel ve siyasi arzulardır. Böyle bir yönelim, genelde mutsuzluğa yol açtığı için Şeytan mutsuzluğu simgelemek için ortaya çıkar. Ama karttaki iki figüre baktığımızda, herhangi bir rahatsızlık gözlemlemeyiz. Şeytan´ın gücü başka hiçbir şeyin varolmadığı hayaline dayanır. Siyasi baskıdan tutun, kötü bir aile hayatının kişisel mutsuzluğuna kadar birçok durumda, hayatın başka alternatifler de sunduğunu farkedince insanlar sadece mutsuz olurlar. Öyleyse siz de daima alternatfler olduğunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelisiniz; yol asla tek değildir; başka yolar, çareler arayın ve yaşamınızı zenginleştirin... 

YILDIZ

Kartınız Yıldız; Hemen hatırlatalım; Fırtınadan sonra sakinlik gelir. Duygusal bir kargaşa geçiren kişi hemen sonra bir sakinlik ve boşluk duygusu hisseder. Bu kartı rastgele birisinin önüne serseniz, o bile Yıldız´ın anlamını hemen anlayabilir. Kartın içindeki herşey bütünlük, açıklık iyiliği, güzelliği ima eder. Yıldız´ı Ilımlılık´la karşılaştırmak iyi olur. Her iki kart da bir krizden sonra gelir, ama Ilımlılık kontrol altındayken, Yıldız özgürdür. Giyinik değil, çıplaktır. Gergin değîl, esnek ve rahattır. Yıldız deneyimi barış tecrübesidir. Şimdilik yolculuk bekleyebilir. Kehanete ait okumalarda, bu kart size özellikle duygusal fırtınalardan sonra, ümidi, bir iyileşmeyi ve bütünlük duygusunu müjdeler. Ama yanısıra da size zayıflığı, güçsüzlüğü ve korku dolu deneyimleri anımsatır. Kendinizi asla bir kibir maskesinin altına gizlemeyin. Olduğunuz gibi görünün ve göründüğünüz gibi olmaya özen gösterin yani Yıldız size doğallığı ve kendiniz gibi olmayı söylemekte veya daha ötede istemektedir. Sorununuz neyse, bilin ki Yıldız bir habercidir ve size daima olumlu ve aydınlık haberler müjdelemektedir.

Yeni yorum gönder

CAPTCHA
Bu soru sayfayı dolduranın bir otomatik program olmaması için düzenlenmiştir.
2 + 1 =
Sorunun cevabini yazin. Orn: 1+3 icin 4 yazin