Tarot

Bilinmeyen.Com Fal Kategorisi / Tarot Bölümü

Gerçek Tarot-Özgür irade karşısında koşullanma


Özgür İrade Karşısında, Koşullanma Paradoksu

 

Ne yaptığımıza ve sonunda ne olduğuna dikkat etmeye başladığımız zaman, sadece okumalardaki değil, ayrıca günlük hayattaki birçok şeyi de farkederiz; öfkenin ve özgüvenin, ümitlerin ve korkuların, durumlara gösterdiğimiz tepkilerin, kendi içimizden nasıl kaynaklandığını görürüz. İşimiz ve arkadaşlarımızla ilgili sorumluluğu ya kendimizden uzağa (Bu haksızlık veya bunu bana yapan sensin. demek gibi) itmeyi veya çekmeyi amaçlayan eğilimlerin bilincine varırız. Örneğin, (Bütün bunlar benim yüzümden) demenin genelde, gerçekten ne yaptığımızı görmememiz için bilinçli yaptığımız bir hile olduğunu fark edebiliriz. Gerekeni yaparak ya da yapmayarak, durumun gerçek bir değerlendirmesini yapmaktan kaçınmamız bize daha kolay gelir. Dikkatli olmak, bunalıma girmemizi ya da diğer insanları baskıyla yönlendirmemizi zorlaştırabilir. İnsanlar ağlarlar, kızarlar veya başkalarını suçlarlar ve bu şeyleri kendileri yapınca en azından kendileri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Tarot kartlarını simgesel olarak kullanan psikologlara göre, Tarot okumaları, insan doğasının inanılmaz çeşitliliğinin bilincine varmamızı sağlıyor. Aynı kartlar sonsuz farklı kombinasyonlarda yanyana gelince, insanların sürekli yeni oluşlar üretebileceği belirginleşir. Aynı zamanda, bu yeni oluşumlar, temel kalıpların hep üstünde kalacaktır. Tarot okumalarıyla genelde geçmişin insanları etkilediği düşüncesi, insanların ümitlerinin ve korkularının geleceği oluşturmaya neden olduğunu öğreniriz. Ama, geçmişteki belli olayların uzantısında oluşması umulan gelecekteki beklentiler bizi şaşırtacaktır. Burada da dikkat alışkanlığını öğreniriz. Çünkü, kartları otomatik olarak temel Tarot kitaplarına ya da geçmiş olaylara dayandırarak yorumlarsak gerçek elimizden kaçar ve yorumlar yüzeyselleşip karmaşıklıklaşır. Geçmişle ilgili okumalar hakkında not tutun ama notları gelecekte olacak olaylar için referans diye kullanmayın. Notlar, insan davranışlarının çeşitliliğini ve sürekli yenilendiğini hatırlamamızı sağlayabilir. Denge örneğinde olduğu gibi, Tarot´un sadece konsantrasyon eğitimi vermekle kalmadığına da dikkat edelim. Okumalardan iyi sonuçlar almak istiyorsak, bunu yapmaya zorlanırız. Böylece, Tarot okumaları, algıyı güçlendiren bir tür ruhsal program işlevini de görürler. İnsanların Tarot okumalarından alınan bilgilerle kişilerin ne yaptıkları veya gelecek okumaları bize bazı önemli şeyler öğretir. Çoğu kişi, söylenenlere kesin olarak bakar. Ya da etkilenmeyiz, hür irademizle seçimler yaparız veya kadere göre hareket ederiz. Bu noktaya çağdaş bir mantıkla bakarsak, şunu sormamız gerekebilir; Acaba yaptıklarımız, o anda ki kasıtlı bir seçimin sonucu mudur, ya da koşullandırılmış bir yaşamın sonucu mudur? İşte, Tarot için bu soru ciddi bir sorundur. Her an özgür iradeyle hareket edersek ne yapacağımızı kartlar nasıl öngörebilir? Seçimlerimiz bir şeyler yaptığımız ana kadar tamamen açık veya belirginse okumanın nasıl bir anlamı olabilir? Ya da, bilinmeyen bir güç, bizim kartların önerdiği şekilde davranmamıza mı neden olur? Soruna, herşey ya da hiçbir şey yaklaşımıyla yaklaşmaktan vazgeçersek bu sorular çözülebilir. Böylece evet diyebiliriz, kendi seçim hakkımızı koruruz, ama her zaman kullanmayız.

Kartların Anlamı Bir Kitaptan Okuyarak Öğrenilebilir mi?

 

Tarot hakkında biraz bilgi sahibi olanlar bilirler, bir Tarot okumasında, kartlarda örneğin Asalar veya Kupalar yani Minör (Küçük) kartlar çoğunluktaysa, okumanın önemsiz ve hatta onur kırıcı olduğu düşünülür. Çoğu kişi, Büyük Arkana kartlarının çoğunlukta olduğu bir okumayı kabul edecektir, bu kabul psikolojik bir üstünlük içeriğini taşır. Çünkü soyut güçleri ve ruhsal bilinçliliği simgeledikleri için, 22 ana kart (Majör-Büyük Arkana) onlara önemli görünecektir. Ama Büyük Arkana bile, tek bir kavramı oluşturur ve diğerleri olmadan anlamı yoktur. Bilgeliği ve varoluşu etkili bir şekilde betimlemesi yüzünden büyük kartları diğerlerinden ayrı olarak inceleriz fakat uygulamada dünyayı anlamak için ruhun ve maddenin, mutlulukla mutsuzluğun, sevgiyle şiddetin karıştırılması gereklidir. Bu bir sentezdir yani Tarot burada, hem okunana, hem de okuyana yaşamın boyutlarını ve çeşitliliğini gösterebilir. Kartlar, diğer bir dengeyi yani adalet terazisinde simgelenen dengeyi de öğretir. Geçmiş gelecekteki olasılıklara nasıl bağlanacaktır? Kendi kararlarımızın oluşturduğu etkileri, dış dünyadan gelen etkilerle nasıl birleştiririz? Hayatımızın sorumluluğunu üstleniyoruz derken ne demek istiyoruz? Bu, üstlenme, herşeyi yarattığımız ya da kontrol ettiğimiz anlamına gelir mi? Kendi seçimimizde olduğu gibi, çoğu kişi sorumluluğu kesin kural olarak düşünmeyi tercih eder. Ya dünya bizi tamamen şekillendirir ya da yaşamımız üzerinde tam bir kontrol hakkına sahibiz. Tarot okumaları, kişinin yaşamsal zincirinin her baklasının, ikisinin karışımından kaynaklandığını anlatır. Çok kısa boylu bir kişi profesyonel bir basket oyuncusu olmayı umut edemez ama aynı kişi boyunun kısalığının tüm hayatını etkilediğini de düşünmemelidir. Bu düşünceyi kuramsal olarak kabul eden kişiler hala şöyle bir soruyu sorabilirler; Hangisi daha önemlidir, oluşan durum mu yoksa kişisel sorumluluk mu? Bir insanı gerçekten kontrol eden bunlardan hangisidir? Ama Tarot teorisyenleri için Tarot okumaları bu ve buna benzer soruların anlamsızlığını gösterir. Bazı okumalarda kişilik tanımlamaları, umutlar veya korkular, bizi belli yönlere doğru yöneltmeye eğilimlidir. Okuma bu etkileri yansıtır ve onların olası sonuçlarını gösterir. Kartlar, bir durumun belli bir şekilde oluşmasını sağlamazlar, sadece ve sadece etkilerin gerçek hayatta nasıl birleştiklerini veya birleşebildiklerini gösterebilirler. Eyleme geçme anı gelince farklı bir seçim yapabiliriz ama bunu çoğu zaman böyle yapmayız. Bilinçsizce sürekli olarak yaşamdaki seçim özgürlüğümüzden vazgeçeriz. Geçmişimizin ve koşullanmalarımızın bizi yönlendirmesine izin veririz. Bunu bazen cahillikten, bazen de tembellikten yaparız. Koşulları izlemek, bilinçli kararlar almaktan daha kolaydır. Tarot bize, genel durum hakkında da önemli dersler verir. Soyut olarak, bir nitelik ne denli kesin görünürse görünsün, gerçekte sadece diğer etkilerin genel durumundan etkilenir. Genel durumda, yaşamsal öğelerin birbirlerini nasıl dengelediklerini öğreniriz. Herşeyden önce, Tarot açılışlarında belli kartların birleşip birleşmiş bir durumu nasıl oluşturduklarını görürüz; hiçbir açılışın diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü olduğu söylenemez. Ama bazen ümitler konumu, bazen de korkular konumu, diğerinin üstünde olabilir. Bir diğerinde, temel veya çevresel belirleyici etkenler daha çok ortaya çıkaracaktır. Bu o kişiye ve o anki duruma bağlıdır. Tarot yorumcuları, Tarot okumalarının kendi algılarımıza duyduğumuz güveninin gelişmesine de yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Bu olay, bazen elde edilen bilgiden bazen de belli kararları alıp bunlara sadık kalma ihtiyacından kaynaklanır. Peki belli bir durumda bir kartın hangi anlamı uygulanmalıdır? Bir Kral kartı Tarot´u bakılan kişiyi mi veya başka bir kişiyi mi simgeler? Ya da Kılıçların Kralı kanun ve yaratıcılık gibi soyut bir ilkeyi mi kasteder? Veya Kupaların Kraliçesi bize yaratıcılığı mı ima eder? Ama okuma ilerledikçe bu ve buna benzer soruların cevaplarını algılamaya başlarız. Sonuç olarak kendi algımıza ve sezgilerimize daha çok güvenmeye başlarız. Bir okuma hangi dönemi veya ne kadarlık bir süreyi kapsar? Uzmanlara göre, bu süre birkaç günden birkaç seneye kadar uzanabilir ve bu süre hem ileriye, hem de geriye doğru olabilir. Bazen, bir yetişkin için, Tarot okuması çocukluğa kadar uzanabilir. Genelde tüm hayatın bir özetini verse bile, hatta Hayat Ağacı denen Tarot Okuma metodunda dahi, kişi yoğun bir değişiklikler döneminden geçiyorsa, okunan süre daha kısa bir dönemi gösterebilir.

Tarot bakmayı öğrenmek istermisiniz?

Tarotu merak eden, karşı olan veya taraftar olanlar, kim olursa olsun bu yazıyı okumalıdır. Günümüzde tam anlamıyla falcının baklası durumuna düşen veya düşürülen Tarot kartlarının psikolojik, felsefi daha uygunu ezoterik anlamlar taşıdığı bilinmemektedir. Oysa, Tarot kartları içerdikleri klasik anlamların çok çok ötesinde psikolojik derinlikler içerirler. Sonuç olarak, Tarot konusunda bilgilenmek öncelik ve kesinlik taşır çünkü bilgisizlik ve yetersizlik çizgisinde Tarot kartları bir oyundan hatta aldatmacadan ötede kullanılamazlar çünkü aşağıdaki algı ve bilgi düzeyine ulaşmamış bir Tarot okuyucusu hemen kartlarını saklayıp, sadece öğrenimi düşünmelidir. İnsanlar bir Tarot okuyucusına, genelde gelecek hakkında belli bir bilgi edinmek için giderler. Kartlar, az çok anlayanlar için bir yön bulma aracıdırlar. Ve Tarot okumalarını izleyenler, söylenenleri hayatın değişen şekilleriyle uyum içinde kalma yöntemi olarak da değerlendirebilirler. Ama bazı insanların okumalara gösterdikleri olumsuz tepkiler önemlidir, bir diğer önemli yön ise, Tarot okumalarının bir diğer psikolojik yönü de, öznel ve nesnel, içgüdüsel ve mantıklı, dolaysız olarak beynin sağ ve sol tarafı arasındaki dengeye olan ihtiyaçları olarak tanımlanmasıdır. Ama böyle bir dengeyi, sadece onu isteyerek yaratamayız yani gelişmesine izin vermemiz gerekir. İşte, Tarot okumaları bunun gerçekleşmesinde yardımcı olabilir. Tarot bize başka şeyler de öğretebilir. Öncelikle bize dikkkatli olmamızı gösterir. İnsanların nasıl davrandıkları ve dünyanın onlara karşı nasıl davrandığını öğrenmeye başladıkça başkalarının ve kendimizin yaptıkları şeyleri daha çok farketme veya algılama alışkanlığına sahip oluruz. Örneğin haftasonu tatillerinde hastalanan birini ele alalım. Bazı psikolojik yaklaşımlara göre, söz konusu hastalık tatile bağlı bir ruhsal bir sorun ya da korkudan kaçınmak için bilinçaltının oynadığı bir oyun olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kişi tıbbi bir yardım görmezse hastalık yıllar boyu sürebilir. Buna karşın, profesyonel Tarotçuların iddialarına göre, falcılıktan uzak sağlıklı bir Tarot okuması kişinin kendi sorununun bilincine varmasını sağlayabilir. Aynı iddialara göre, Tarot kartlarını okumak bile hem kendi içimizde, hem de diğerlerinde oluşan davranış hilelerini gözlemlememize de yardımcı olur.

 

Tarot kartları sözlüğü

Alt linklerde 78 Tarot kartının anlamını inceleyebilirsiniz.

Major Arkanalar

ADALET

Bu kartta görülen, kılıç seçim anlamına gelir. Hayat, bizim seçim yapmamızı gerektirir; aynı zamanda seçim yapıldığı zaman geri alınamaz ve bizim bir parçamız haline gelir. Geçmişte bulunduğumuz eylemler tarafından şekillendiriliriz, gelecekteki kişiliklerimizi şimdiki eylemlerle biçimlendiririz. Gerçek eylem kendimiz hakkındaki bilgilerden doğar; bilgelik ise eylemden doğar. Bilgelik doğal olarak, aniden ortaya çıkmaz. Onu anlamak istiyorsak hayatımız hakkında düşünmemiz gerekir. Geçmişte kendi kişiliğimizi yaratmadığımıza inanırsak, gelecek anlamdan yoksun olur. Ama hayatımızdaki her olayın kişiliğimizi biçimlendirmeye yardımcı olduğunu ve gelecekte eylemlerimiz aracılığıyla kendimizi yaratmaya devam edeceğimizi kabul edersek, mutlu oluruz. Ve kendimiz için sorumluluk alarak kendimizi geçmişten kurtarırız. Aksi takdirde, sürekli olarak geçmişteki davranışlarımızı tekrarlarız. Bu kart size öncelikle olayların ´olmaları gerektiği gibi´ geliştiklerini belirtir; yani size olanlar geçmişteki durum ve kararlardan kaynaklanır. Hak ettiğinizi alırsınız. İkinci olarak, bu kart, bu sonucun gerçekliğini görmek için bir ihtiyacı ve bir olasılığı belirtir. Kart kesin dürüstlük anlamına gelir. Aynı zamanda, bu gelecekteki eylemlerinizin şimdiki durumdan öğrenilecek bir dersle değiştirilme olasılığını gösterir. Dürüstlüğümüzü diğer insanlarla olan ilişkilerde de göstermezsek kendimizle dürüst olamayız. Bu anlamda, kart Adalet´in açık anlamını taşır; yani dürüstlük, hakkaniyet, uygun davranışlar ve adil bir karar. Adalet´in keskin gözleri bize şaşırtıcı bir mesaj gönderir. Yani sizi kendinizden başka kimse kurtaramaz. 

ASILMIŞ ADAM

Kartınız Ayağından Asılmış Adam’dır bu kart bağımsızlık mesajını taşır. En iyi olduğunu hissettiğiniz şeyleri diğer insanlar deli olduğunuzu düşünseler bile yapmayı temsil eden Soytarı gibi Asılmış Adam, diğer insanlar herşeyin ters olduğunu düşünseler de, sizin kendiniz olmanızı gösterir. Bu, hayata derinden bağlı olma duygusunu simgeler ve zor bir denemeden sonra gelen bir sakinlik anlamına gelebilir. Kart koz toplumsal baskıdan kurtulamamayı belirtir. İç kişiliğimizi dinlemektense diğerlerinin bizden beklediklerini veya istediklerini yaparız. Yaşamsal bilinçliliğimiz hep ikinci planda kalır, bu kart ayrıca herhangi bir şekilde iç kişiliğinizle mücadele etmenizi temsil eder. Kendini inkar etmeyi deneyen veya gerçekleri kabul edemeyen ve herhangi bir şekilde hayatla sürekli mücadele içinde olan bir insanı temsil edebilir. Egosunu dünyanın karşısına koyan, kişi hiçbir zaman yaşamsal deneyim kazanamaz. Herkesin sizi zorladığı ortamda, siz sakinliği tanıyacaksınız. Diğer insanlar özgür olduklarına inandıkları ama gerçekte anlamadıkları güçler tarafından olaydan olaya itildikleri zaman siz bu güçleri anlayıp onları kucaklayarak gerçek özgürlüğe ulaşırsınız. Kısacası size gerekli olan şey özgürlüktür ama kendiniz olduğuna dürüstçe inandığnız zaman... 

AŞIKLAR

Bu kartınız Aşıklar Kartı; İnsanın yaşamında seks ve aşkın yeri nedir? Kalplerini ve bedenlerini birleştiren iki insanın bütünlüğünde ne anlam vardır? Cinsel dürtüler bizi yalnızlıktan uzaklaştırır ve diğer insanlarla ilişki kurmaya zorlayarak aşka giden yolu açar. Aşk aracılığı ile karşıt cinsle ilişki kurmakla kalmayız, ayrıca hayatın anlamına ve önemine yönelme şansımız olur. Egomuzun bizi sadece insanlardan değil hayattan da uzaklaştıran yönünden vazgeçeriz. İşte o anda, erkeğin ve kadının kafaları üzerinde bir melek belirir ama bireysel olarak erişilmezdir, ikisi beraber olduklarında gözükür. Gizemcilere göre, tüm insanlık başlangıçta tekti; kadın ve erkek Cennet´ten kovulduktan sonra ayrıldılar. Bu şekilde, herbirimizin yarım bir insan olduğu anlaşılır ve sadece aşk yoluyla bir birlik duygusuna ulaşabiliriz. Çoğu insan egolar ve dünyevi maskelerle sınırlıdırlar. Bir an için bile egolarını serbest bırakamayanlar seksi kötüye kullanırlar ve kullanılırlar ve seks bir başkasının üzerinde güç kazanmak için bir araç haline gelir. Bir kişi bedeninin başka insanla rahatlama arzusunu reddedince sonuç bunalımdır. Sevgililer kartı sevgilinin gerekli yardımını ya da duygusal destek yoluyla gerçekleşebilecek bir yardımı belirtir, ama her zaman geçerli değildir. Sevgililer geçmiş konumda yer aldığında, geçmişteki yetersiz bir aşka yönelik bir özlemi belirtebilir. Kart bazen, bireyin ilerlediğini, zayıflıkları ve engelleri gösterir. Herşeyden önce, özellikle kötü bir evlilikte yıkıcı bir aşk vardır. Belli bir kişiyle olan zorluklar ya da bakılan kişi aşkı büyük bir sorun olarak gördüğünden bu kart bazen cinsel problemleri de ima edebilir. Yapmanız gereken şey; sevgiyi anlayıp kabullenmeden sevgili olmak ya da olmamaktır. 

AY

Kartınız Ay; Ay´ın esrarengiz ışığı insanlar ve hayvanlarda hep garip duygular uyandırmıştır. Ay dışa sırt çevirip, içimizi incelememizi belirtir, belli bir etkinlikten vezgeçmeyi veya sadece bir geri çekilme dönemini gösterebilir. Bununla beraber, Ay bilinçdışından gelen imajları teşvik ederek heyecanlandırır. Bazen bir rahatsızlığı simgeler kişi aydınlıktan ayrılmak istemeyebilir ve Ay´ı birçok eylemle kovmaya çalışabilir. Ama Ay reddedilemez ve onunla ne kadar çok mücadele edersek korkular o kadar çok kuvvetlenir. Ruh kendine özgün nedenlerden dolayı Ay´a dönmüştür. Deney kazanmamıza fırsat tanırsak korkular meraka dönüşücek ve kapılar açılacaktır. Ay bilinçdışının heyecanlanmasını belirtir. Garip duyguları, rüyaları, korkuları denemeye başlarız. Olaylar açık ve belirginse siz bunların gerçekleşmesine izin vereceksiniz. Kabul ederseniz, hayal gücünüz yaşamınızı zenginleştirir. Ama yanısıra da deneyime karşı bir mücadele de gerekecektir. Bu mücadele korkuları uyarır ve genelde rahatsız edici duygulara yol açar çünkü kişi Ayın sakinleştiren yönünü ortaya çıkmasına fırsat tanımaz. Bunu yapmamalısınız. Ay sakinlik getirir, korkular iki gün içinde kenara çekilir ve hayal gücü, merakla zenginleşerek bizi duygusal huzura götürür. 

BAŞ RAHİBE

Kartınız Başrahibe’dir; Derin bilgeliğine rağmen, bu kart bazen olumsuz bir anlam taşıyabilir. Kozların çoğu gibi, Baş Rahibe´nin değeri diğer kartların genel durumuna bağlıdır. Olumsuz olarak, zayıflıklara, hayat korkusuna ve diğer insanlarla ilgili yanlış zamanlamaları veya uzun süren bir pasifliği belirtir. Duygularını eyleme çeviremeyen, içgüdüsü kuvvetli olan bir insanı veya diğer insanlara açılmaktan korkan bir insan olduğunuzu ima eder. Kartın iyi veya kötü yönünün belli bir okumada ortaya çıkması etraftaki kartlara bağlıdır (kartları her okuyuşumuzda Baş Rahibe´ye benzeriz). Unutmayın ki, insanların birden fazla yönleri vardır. Gerektiğinde yapacağınız küçük bir geri çekilme dönemi içinizdeki şeylerin uyanmasını sağlayarak hayatınızı zenginleştirebilir. En olumlu açıdan bakılırsa, Baş Rahibe hayatınızdaki potansiyel anlamına gelir. olabilir gözüyle baksak bile büyük bir ihtimalle bu sizde varolan ama kullanamadığınız potansiyeldir. Yapmamanız gereken şey tamemen pasif bir hayatı seçmemeniz, bir ilgisizlik ve korku dönemine girmeyip, ustaca hissettiğiniz ve gerekli olan bir dönem için geri çekilip beklemeniz ve olayları izlemenizdir. 

BAŞ RAHİP

Bu seçimde, bu kart genelde, öğretiler ve eğitim anlamına gelir. Psikolojik açından, tutuculuğu, toplumun düşüncelerine ve davranışlarına uygunluğu ve, sorumluluktan vazgeçmeyi belirtebilir. Baş Rahip sizin içinizdeki itaat etme duygusunu gösterir. Ya da zihinsel açıdan geleneklere karşı olma anlamına gelir. Bununla beraber, bu kolay aldanma anlamına da gelebilir. Bazı insanlar, yaradılıştan hayatımızda var olan ruhu dolaysız hissedebilir. Siz de kendinizi hissetmeli, inandıklarınızı sorgulamalısınız. Tüm ahlaki kuralları ve yaşamın temel sorularına verdiğiniz cevaplar sizi rahatlatabilir. Bu durumda öğreti size ne yapacağımızı söylemez, bunun yerine o size kendinizi incelemeye başlamanız için yön verir. Kısacası bu kart sizi bireysel bir kurtarışa yöneltebilir. Aynı şekilde, her durumda ahlaki açıdan yapılacak şeyin ne olduğuna kadar vermek ve seçim sizin en önemli sorununuzdur. Yapmanız gereken şey, kesin olarak ister ahlaki, ister sosyal hangisi olursa olsun inandığınızı sınamak, sorgulamak ve o yolda devam etmektir. Kararlı olmalısınız. 

BÜYÜCÜ

Kartınız Tarot’un önemli kartlarından birisi olan Büyücü; Büyücü´nün kehanet anlamları, gücü almak ve yönetmektir. Kart herşeyden önce, hayatınızdaki gücün ve sizi zapteden ruh veya duygunun bilinçliliği anlamına gelir. Bu, ayrıca konumu ve sizin ona olan tepkinize bağlı olarak başka birisinin sizi etkileyen gücü anlamına da gelebilir. Bu kart başlangıçlara, ama burada ilk gerçek adımlara değinir. Hem yeni bir projeye veya hayatın yeni bir aşamasına başlama ilhamı, hem de amacınıza ulaşmak için sarfettiğiniz çabalarda sizi destekleyen heyecan anlamına gelebilir. İkinci olarak, Büyücü azim anlamındadır yani hedefe yönelen istek. Tüm enerjiniz belirli bir yöne doğru yönlendirilir. Hayat istediklerini yönetebilen insanlar içindir. Büyücü bize hem azmin, hem de başarının bireyin sahip olduğu gücün bilincinde olmasından kaynaklandığını öğretir. Eylemde bulunmak ise, istek yoluyla gücünüzü gitmesini istediğiniz yere yönelmektir. Bazen Büyücü, enerjinin akışının herhangi bir şekilde bozulduğunu veya engellendiğini ima eder. Bir zaaf, isteksizlik veya bir amaç karmaşıklığı anlamına gelebilir. Güç oradadır, ama ona dokunamazsınız Nedeni bunalımın kaynağında varolan size ait uyuşukluk veya ilgisizlik anlamına gelebilir. Kart size yenmeniz gereken zihinsel endişelerinizi, sancılarınızı, korkularınızı belirtir. Panik yapmayın ve düşünsel endişenin fiziksel bir deney olduğunu bilin. Hemen yapacağınız şey; amacınızı iyi düşünmek, alternatif aramak ve engellerin yanından geçip geçemeyeceğinizi araştırmaktır. 

DÜNYA

Tarot’un mutluluk verici ve aydınlatıcı kartlarından biris olan Dünya’yı seçtiniz. Kart başarı, meydana getirme ve hoşnutluk anlamına gelir. Bir dereceye kadar, bu kart kişinin içindeki var olma duygusunun dış etkinliklerle birleşmesini belirtir.

Başka anlamda kart içinde bulunduğunuz durgunluğu, yavaşlattığınız eylemi veya eylemleri ve gelişmeyi simgeler. Ya da size öyle gelir. Bunlar Dünya´nın kehanet anlamlarıdır. Aslında bu kartın gerçek anlamları bilinmeyecek kadar sınırsız vev düşündürücüdür. Burada doğru bir amaç, bir umut, bir içgüdü vardır. Kısacası, mutlu olacaksınız, önünüzde başarı da var ama hep diyoruz ya; görmek ve gerçekleştirmek size aittir; karar daima hür iradeye aittir; buna karşın kader sizin ne yapacağınızı bilmektedir... 

GÜÇ

Kartınızın öz anlamı öncelikle kudret ve öz enerjinizi doğru kullanmayı öğrenme gereği. Öncelikle şu anda içinde bulunduğunuz sorunun temel nedenlerinin başında hareketsizlik olduğunu bilmelisiniz. Geniş anlamda bir atalet dönemi geçiriyorsunuz, bu nedenle kararlarınızda yeterince cesaretli değilsiniz, bir diğer iki uç nokta haddinden fazla cömert olmakla, eli sıkılık arasında gidip gelmeniz yani siz bu kartın simgelediği gerçek gücü anımsamalı ve kullanmalısınız çünkü özellikle önümüzdeki mevsim içersinde fiziksel anlamdaki güç gereksiniminin yanısıra manevi anlamda da güçlü olmak zorunda kalacaksınız. Bazı sosyal ortamlarda, zayıflık gösterebilir ve uyuşmazlık içinde kalabilir, kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kartınızın bir diğer getirisi eğer bu konuda bir gelişme varsa, cinsel abartılar şeklinde tezahür edebilir. Yani kendinizi veya gücünüzü kontrol etmeye çalışmalı ve yoğunlaşan enerjilerinizi örneğin doğaya boşaltmalısınız. Yani kapalı yerlerde kalmayın... 

GÜNEŞ

Kartınız Güneş ve bu kart, neşe, mutluluk ve hayatın güzelliğine duyulan büyük bir duygu anlamına gelir. En derin anlamında, hayatın tümünü neşe ve ışık altında birleştiğini görerek dünyaya tamamen yeni bir şekilde bakmak anlamına gelir. Herşeyden önemlisi kart genelde iyimserlik, enerji ve merağı kasteder. Bazen sanki güneş bulutlarla kapanmış gibidir ama aslında iyi şeyler kapanmaz fakat daha karmaşık bir hale gelebilir. Size, sade ve mutlulukla dolu bir hayat sunulacaktır ama bu o kadar kolay ve açık değildir. Ve siz Güneş´in büyük armağanı olan neşeyi farketmek için çaba sarfetmelisiniz. Önünüzde çok yoğun, yüksek enerji depolamanızı gerektiren ortamlar olabilir yani coşkulu ve heyecan verici günler yaşayacaksınız denebilir. Kısacası Güneş sizi aydınlatıyor ama ışığı içinize çekmek yine sizin elinizde... 

HERMİT

Hermit´in feneri onun düşüncesi iki yönde ilerleyen düşüncesidir; biri dışa diğeri içe doğru. Bu kart, bilinçdışı algıyı elde etme amacıyla dış dünyadan uzaklaşmayı simgeler. Hermit ayrıca, bu sürece nasıl başlayacağımızı gösterecek ve yolumuzu bulmamıza yardım edecek bir bilgedir. Yani tutkularınız mantık tarafından fethedilmelidir. Hermit, gerektiğinde geri çekilme ilkesine bağlıdır ve kendimizi incelemek istiyorsak kendimizi dış dünyayı bir şekilde bırakmamız gerektiğini belirtir. Hermit dış dünyadan geri çekilmeyi simgeler yan kişi kendisini fiziksel olarak dünyadan geri çekebilir, ama bu gerçekte şart değildir. Önemli olan iç ihtiyaçlara yöneliştir. Bu yüzden, bu durumda diğer insanlardan ve önemli oldukları düşünülen etkinliklerden duygusal olarak geri çekilmek gerekebilir. Bu kartın kastettiği amaç, kişiliğin gelişmesi için geri çekilmektir ve kart sizden olgunluğun ve bir insan hayatındaki gerçekten önemli olan şeylerin bilinmesini ister. Hermit, ayrıca kesin bir rehberden gelen yardımı ve bazen yukarıda belirtildiği gibi içten gelen ruhsal bir öz rehberi, ama genelde kendimizi keşfetmemizde bize yardımcı olacak gerçek bir insanı temsil eder ve öngörür. Bazen böyle bir rehberin sizin için varolduğunu anlamayabilirsiniz. Ama Tarot okumasında, şimdi olduğu gibi Hermit kartı size gelirse, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakmanız iyi olur. Başkalarının sorunlarına yardımcı oluyorsanız, Hermit rehber ve hoca rolünde sizi simgeleyebilir. Kısacası Hermit, Tarot kartlarının bilgesi, eğitmeni ve iç gücüdür, onunla karşılaştığınızda, diğer kartların yanısıra özgün anlamına daha fazla önem vermelisiniz. 

İMPARATOR

Kartınız İmparator yani Babalık kavramı; Her çocuk için anne ve baba ilk örneklerdir. Annelerimiz bize hayat verdikleri için ve bizi besleyip korudukları için onları sevgi ve merhamet figürleri olarak görür ve onlar sert ve soğuk davrandıklarında kırılırız. Ama, Baba, daha otoriter ve sertlik simgesidir. Yetkiyi veren babanızdır, böylece yargıç olur ve baba bize toplumun kurallarını öğretip onlara uymamızı bekler. Çoğu kişi için olgunluğun en acı veren anlarından biri, anne ve babalarımızın kısıtlı insanlıklarını anladığımız andır. Büyüme süreci esnasında, çoğumuz altından kalkılacak en zor şeyin toplumun kuralları olduğunu düşünürüz. Önce kuralları ardından toplumsal gelenekleri ve inançları kabullenmeli, inanmalı ve sonra da kişisel davranış tarzımızı belirleyip, açıklamalıyız. İşte sizin sorununuz şu anda budur yani toplumla daha da doğrusu çevrenizle ilişkinizde zorlanıyorsunuz çünkü önce size özgün tavrı ve kendinizi ifade etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu aşamazsanız yaşamınızdaki önemli olasılıklar engellenebilir ya da fırsatları kaçırabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey özetle içinizdeki babayı yani gücü idrak etmeniz ve doğru olarak kullanmaya karar vermenizdir. 

İMPARATORİÇE

Kartınız İmparatoriçe; İmparator kartında belirttiğimiz gibi bu kartın simgesi olan İmparatoriçe dişiliğin iyi yönlerini temsil eder. Kartınız, anneliktir, aşk ve nezakettir. Aynı zamanda da, İmparatoriçe, cinselliği, duyguyu ve sevgili olarak kadını temsil eder. Hem annelik hem de seks, ön plandadır; düşüncelerden çok tutkularınız geçerlidir. İmparatoriçe saf duygulardan oluştuğu için sizin de gerçek duygularınız önemlidir. Ama siz şimdi bir anne sıcaklığı içinde kabul ettiğiniz kişiyi veya sevdiğiniz insana karşı kırgınsınız. Çünkü insanlar, kendilerinden başkalarının düşüncelerini anladıklarını zannetme hatasını çok sık yaparlar ve bu nedenle de bir çok zaman kırılacak ya da üzülecek birşey yokken karamsarlığa kapılırlar ve sonuçta ta yanlış sonuçlara ulaşırlar. Beden ve doğal dünya, yalanlanmaktan çok bütünleştirilmesi gereken gerçeklerdir, bunu hiç unutmayın. Annelik hayatın doğa yoluyla devam eden temel faktörüdür. Ve anne ve çocuk arasındaki fiziksel bağ çok güçlü olduğu için en yoğun seviyedeki anne sevgisi, zihinsel veya ahlaki nedenler tam olarak anlaşılmadan ortaya çıkan duygu saf olmalıdır. Eminim ki, ne demek istediğimi anladınız yani duygularınız saf ve dürüst olmalıdır; işte şu andaki sorununuz bundan ibaret. Şimdi oturup kendinizi bir dinleyin ve sonra harekete geçin... 

KULE

Kartınız Yıkılan Kule, Görünürde, dıştan gelen bir gücün dar görüşlü kişiyi çarptığı zannedilse bile, bu kartta gösterilen şiddet aslında psikolojik ilkelerden kaynaklanır. Burada da birçok gizli anlam buluruz. Hem içe bakışı hem de evrenin ruhsal güzelliğini ihmal ederek sadece egonun para, şöhret ve fiziksel zevk isteklerini tatmin etmek için yaşayan kişinin kendisini kısıtlı bir alanda hapsettiği ifade edilir. Rüyalarınız rahatsız edilir, tartışmalar ve bunalımlarınız sıklaşır ve siz bu belirtileri bastırırsanız, bilinçdışınız genelde patlamanın bir yolunu bulacaktır. Patlama dışa dönük bir felaket olarak belirebilir; arkadaşlarınız ve aileniz size sırt çevirir, işiniz batar ve bir tür şiddet etrafınızda döner durur. Eğer dıştan gelen bazı sorunlar kişisel sorunlarımızla aynı anda ortaya çıkarsa, demek ki artık oturup iyice düşünmemiz gerekir. Evren ve insan zihni sonsuza kadar hayal ve baskı kulelerimizde kalmamıza izin vermeyecektir. Kendimizi barış içinde serbest bırakamazsak, hayatın güçleri bir patlama sağlayacaktır. 

ÖLÇÜLÜLÜK

Ölçülülük kartı, durum ne olursa olsun uygun olanı yapma anlamına gelir. "Ölçülülük" veya ´Ilımlılık" kelimesi Latince´de karıştırma veya uygun olarak birleştirme anlamına gelen "temperare"den kaynaklanır. Genelde, bunun anlamı hiçbir şey yapmama demektir. Ölçüsüz bir insan hep birşeyler yapma ihtiyacını duyar, ama bazen insanın sadece beklemesi gerekir.

Eğer siz kişiliğinizi serbest bırakırsanız hayatın farklı yönlerini birleştirebilirsiniz. Çoğu insan hayatla, ancak onu bölümlere ayırıp ilgilenebilir ama siz bunu yapmayın. İş için bir kişilik ve özel hayat için başka bir kişilik yaratmayın; bunların her ikisi de sahtedir. Bazı olayları ´ciddi´ diğerlerini ´komik´ olarak nitelendirmeyin yani ciddi bir konuya da gülümsemekten kaçınmayın ve endişe etmeyin. Bu şekilde, kişiliğinizin öğelerini birleştirebilirsiniz ve böylece siz ve dış dünya doğal olarak bütünleşecek ve uyumlu olacaktır. Bu şekilde sorununuzu daha kolay aşacak veya engelleri çok daha iyi göreceksiniz. Ilımlılık, bir uyum ve sakinlik hissi uyandırmak için etkinlikleri ve duyguları birleştirip uyumsuz öğeleri karıştırma anlamına gelir. Hayatın farklı yönlerini dengelemelisiniz. Gerçekte, eski alışkanlıkların ve korkuların geçmişte bırakmalısınız. Daha basit bir seviyede anlamda Ilımlılık size sakinleşmenizi ve aşırılıktan kaçınmanızı tavsiye eder. Soyut düşünceleriniz gerçekleşiyor; Ilımlılık sizin için bir kavram değil davranış kartıdır yani davranışlarınıza dikkat etmeli ve özen gösteermelisiniz.. 

ÖLÜM

Seçtiğiniz kart bitiş ve değişim kartı, bu kart size hayatınızda bir değişimin ve dönüşümün haberi vermektedir. Hayatınızda meydana gelecek olan değişimlerden korkmamalısınız. Bu arada sizin korktuğunuz şey bu değişim sırasında kişiliğinizin yok olması olabilir. Fakat kendinizle barışık olup , değişimi kabul edebilirseniz hayatınızı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Bu kartın diğer bir anlamı da eski alışkanlıklarınıza olan bağlılığınızdır. Hayatınızdaki uyuşukluğu ve hareketsizliği bir kenara atmanın zamanı geldi. Artık hayata yeni bir gözle bakmalısınız. Kendiniz için yaşamaya çalışmalısınız .Hayatın size sağlayacağı zevklerin tadını çıkartmaya bakın. Kendinize güvenin ve yeni çıkan her işi üstlenin. Yeni gelişmeleri değerlendirmeli ve ciddi çalışmalara hazırlanmalısınız. Ne duruyorsunuz haydi !! 

SAVAŞ ARABASI

Kartınız Savaş Arabası; Araba´nın kehanete ait anlamları güçlü istekten kaynaklanır. Bu kart bir insanın kendi kişiliğinden kaynaklanan gücüyle durumu başarıyla kontrol ettiği anlamına gelir. Bu kart, genelde bazı çelişkilerin olduğunu, bunların biraraya getirilmediğini ama sadece kontrol altında tutulduğunu ima eder. Araba temelde başarı anlamına gelir; yani kişiliğiniz çevrenizin gözetimi altındadır. Problemlerle ilgili bir sorunun sonucu aranıyorsa, bu kart zaferi gösterir. Ama bazen, kartın içindeki çelişkiler daha büyük bir güç kazanır. Yani Araba istek gücünün eksik ya da başarısız olduğunu ve durumun kontrolden çıktığını ima eder. Zorluklara karşı başka bir yaklaşım bulamadığı halde kişi bir üzüntüyle karşılaşabilir. Kısacası istek gücü tek başına bizi destekleyemez. Bazen tanrılara boyun eğmeyi öğrenmemiz gerekecektir. Güçlü ve zayıf noktalarıyla kendi kişiliğinizi anlamazsanız hayat sizi hırpalar. Araba, hayatın sınırlarını, varolmayı, konuşma yetisini ve olgunluğu simgeler ve en önemlisi sizi çevreye karşı tavırlarınıza dikkat etmenizi ister. Araba bize gelişmiş egoyu gösterir; daha önceki kartlardan alınan dersler öğrenilmiştir, büyüme çağına ait arama ve kendi kendini yaratma dönemi geçmiştir ve şimdi hayatta başarılı olan ve başkaları tarafından çok beğenilen, kendisinden emin ve mutlu, duygularını kontrol edebilen ve en önemlisi arzularını yönlendirebilen olgun bir yetişkini görmek isteriz. İşte yapmanız gereken budur... 

SON YARGI

Kartınız Son Yargı ya da Karar; bu kart sizin sorununuzu çözmek istediğininizi ama bunu nasıl yapacağınızı bilmediğinizi belirtir. Dahası, bilinmeyene duyulan korku yüzünden, sorunu inkar etmeye çalışan bir insanı yani sizi ima eder. Gerçekte, sizin önerilen değişikliği kabul edememenize neden olan birçok mantıklı neden daha vardır; parasızlık, hazırlıksız olma, veya sorumluluk sahibi olamamak gibi... Kart, tüm itirazların birer mazaret olduğunu belirtir, sonuçta mazeretleriniz baskın çıkar ve siz kısıtlanırsınız ama yaşamınızın gerçeklikleri değişmektedir. Gerçekte siz zaten değiştiniz ; yaşadıklarınız, kişiliğiniz zaten ölmüştü. Şimdi yapmanız gereken şey bunun farkına varmaktır. Sonuçta inadı bırakmalı ve hem kendinizde, hem de çevrenizde nelerin değiştiğini algılamalısınız. Bunun ötesinde, değişimin zorunlu sonucu olarak amaçlarınızı değiştirecek, ilişkilerinizi baştan yorumlayacak hatta yenileyeceksiniz. Ama dikkatli olun, sözlerim en yakınlarınız için de geçerli olacaktır... 

SOYTARI

Seçtiğiniz kart soytarı, bu kart size hayatın yeni bir aşamasına planlı bir geçişi ve başlangıçları temsil eder. Planlı bir şekilde yapacağınız atılımlarla hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu kart, her şeyden önce içgüdüleri izlememe anlamınada gelir. Korku veya planlar yüzünden ve başkalarının gerçekçi öğütleri üzerinde fazla durmaktan çok önemli bir anda şansı nı deneyememe anlamı nada gelebilir. Bu yüzden içinizdeki sese kulak vermelisiniz. İçimizdeki kişiliğin ne yapacağımızı en iyi anlatacak şey olduğunu hatırlatır. Kendinize güvenmelisiniz ve yakaladığınız şansları doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Yapmak istediğiniz şeyler için harakete geçin. Önemli gelişmeler ve fırsatların eşiğindesiniz. İlgilendiğiniz her alanda yeni bir sayfa açılabilirsiniz. Düşüncesizlik, çılgınlık, çılgın planlar, aşırı ihtiyatın zıttı gibidir. Ve buna rağmen yaşadığınız olaylar, zayıflıktan ve içten hareket edememekten doğuyorlar. Düşüncesiz insan hem bilinçdışının bir rehber olarak davranmasına güvenmediğinden ve hem de hiçbir şey yapmamaktan korktuğu için, hayatına bilinçli veya yüzeysel bir aptallık yerleştirir ve bunun gerekli olduğunu zanneder; eğer siz de bunu yapıyorsanız aldanıyorsunuz. Kısacası, büyük fırsatlardan yanlızca doğru zamanlarda yararlanmayı öğrenmeli ve bir an evvel harekete geçmelisiniz yani acele etmeyin... 

ŞANS ÇARKI

Kartınız Şans Tekerleği; Şans Tekerleğinde, Tekerleğin ortasında hiçbir simge yoktur. Ego veya korku olmadan varlığın durgun merkezine vardığımızda tüm dış etkiler yokolur. Bunu içgüdüsel olarak anlayabiliriz, ama bunu gerçekten denemek için, kişiliğin dağılıp, yeni bir yaşama yol açmak için yeni bir karanlık denize dalmalıyız. Kehanet okumalarında, Şans Tekerleği bir kişinin hayatındaki bazı durumların değişeceğini temsil eder. Siz de değişikliğin nedenini anlamak istemeyebilirsiniz veya bir neden olmayabilir ama gerçekte siz sorumlu olmamayı tercih etmektesiniz. İnsanlar davranışlarında bir yanlışlık yaptıkları için değil de hayat devam ettiği için örneğin bir aşk ilişkisi sona erer. Yani Tekerlek döner. Değişiklik ile ilgili önemli nokta tepkidir. Acaba yeni durumu kabul edip, uyum sağlamalı mıyız? Yeni bir farsıt olduğunu düşünerek farklı bir anlam arar mısınız? Aslında, Tekerlek uyumu temsil eder. Bir ilişkinin sona ermesi, verdiği acılara rağmen kendimizi keşfetmemizi gösterebilir. Bu kart genelde negatif olaylara karşı verilen mücadeleyi temsil eder, çünkü değişiklik gerçekleşmiştir ve değişime karşı gelmeyi sürdürdüğünüz sürece, kader kendi planını ille de uygulamaya çalışır, Bununla beraber, siz, yaşamın size yaptıklarına karşılık olarak hep pasif bir tepki göstermişseniz, kartınız, yeni bir değişiklik temsil edebilir. Yani, size gerekli olan yaşamınızda yeni bir sorumluluk bilincidir. Fazla bir söze gerek var mı? 

ŞEYTAN

Kartınız Şeytan ama sakın endişelenmeyin çünkü bu kart sizin için sadece yol gösterici bir rehber hatta bir eğitmen olacaktır. Şeytan gerçek veya psikolojik bir mutsuzluk veya bağlılıktan kopmaya çalışmayı belirtir. Yani siz kendi durumunuzu artık kabul etmez ve özgürlüğe doğru ilerlersiniz. Ama bu algı mutsuzluğumuzu ve hayatımızın kısıtlamalarını en fazla hissettiğimiz anda gerçekleşir. Zincirlerden kurtulmadan önce onların bilincine varmalısınız. Bu yüzden özgürlük süreci geçiren kişiler, söz gelişi evlerini terkedenler ya da ruhsal tedavi görenler veya boşananlar genelde kendilerini çok daha mutsuz hissederler. Böyle bir dönem bir insanın gelişmesi için son derece önemli olabilir. Kişi onu atlatabilirse, daha mutlu olacak ve kişiliği daha gelişecektir. Bazen bu geçiş döneminin dayanılmayacak kadar acı verici olduğunu düşünüp zincirlerimizi tekrar takabiliriz. Tersine çevirilmiş Şeytan geçmişteki konumunda, genelde bir değişikliğin meydana geldiğini ama belki bilinç açısından saklı olsa bile sizde hala üzüntü, kızgınlık ve bunalım duygularının kaldığını belirtir. Geçmişin şeytanlarıyla, mücadele etmelisiniz. Ruh hiçbir şeyin kaçmasına izin vermez ve hiçbir şeyi unutmaz. Özgürlüğe giden yol her deneyimde bulunan bilgi ve enerjiyi kullanıp dönüştürmenin ardında yatar. Hayatın ruhsal yönünü inkar eden kişi sadece kişisel arzularına ulaşmaya çalışır, arzular genelde parasal, cinsel ve siyasi arzulardır. Böyle bir yönelim, genelde mutsuzluğa yol açtığı için Şeytan mutsuzluğu simgelemek için ortaya çıkar. Ama karttaki iki figüre baktığımızda, herhangi bir rahatsızlık gözlemlemeyiz. Şeytan´ın gücü başka hiçbir şeyin varolmadığı hayaline dayanır. Siyasi baskıdan tutun, kötü bir aile hayatının kişisel mutsuzluğuna kadar birçok durumda, hayatın başka alternatifler de sunduğunu farkedince insanlar sadece mutsuz olurlar. Öyleyse siz de daima alternatfler olduğunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelisiniz; yol asla tek değildir; başka yolar, çareler arayın ve yaşamınızı zenginleştirin... 

YILDIZ

Kartınız Yıldız; Hemen hatırlatalım; Fırtınadan sonra sakinlik gelir. Duygusal bir kargaşa geçiren kişi hemen sonra bir sakinlik ve boşluk duygusu hisseder. Bu kartı rastgele birisinin önüne serseniz, o bile Yıldız´ın anlamını hemen anlayabilir. Kartın içindeki herşey bütünlük, açıklık iyiliği, güzelliği ima eder. Yıldız´ı Ilımlılık´la karşılaştırmak iyi olur. Her iki kart da bir krizden sonra gelir, ama Ilımlılık kontrol altındayken, Yıldız özgürdür. Giyinik değil, çıplaktır. Gergin değîl, esnek ve rahattır. Yıldız deneyimi barış tecrübesidir. Şimdilik yolculuk bekleyebilir. Kehanete ait okumalarda, bu kart size özellikle duygusal fırtınalardan sonra, ümidi, bir iyileşmeyi ve bütünlük duygusunu müjdeler. Ama yanısıra da size zayıflığı, güçsüzlüğü ve korku dolu deneyimleri anımsatır. Kendinizi asla bir kibir maskesinin altına gizlemeyin. Olduğunuz gibi görünün ve göründüğünüz gibi olmaya özen gösterin yani Yıldız size doğallığı ve kendiniz gibi olmayı söylemekte veya daha ötede istemektedir. Sorununuz neyse, bilin ki Yıldız bir habercidir ve size daima olumlu ve aydınlık haberler müjdelemektedir.

Minor Arkana Asalar

KRAL

Bu kart, kişinin hayatını etkileyecek insanları temsil eder. Sizin deneyim ve sorumluluklarınızı hatırlatır.

Bir diğer anlamda, geçmiş tüm yaşamınızı bir kez daha oturup ciddi olarak düşünmelisiniz. Enerjinizi iyi kullanmalı ve gücünüzü iyi bilmelisiniz, dürüst, olumlu ve iyimser olmalısınız. Ama başkalarının daima olumsuz davranışlarda bulunabileceğini aklınızdan çıkarmayın ve takıntı haline getirmeyin. Biraz hoşgörü lütfen; eğer çaresizliği anlayamazsanız hoşgörüsüzlüğünüz artabilir. 

KRALİÇE

Zayıflık ya da hareketsizlik size uygun değil; kart genelde bir kadın anlamına gelir. Ama simgesel nitelikleri düşünüyorsak, herhangi bir kadınI temsil edebilir. Güçlü istekler içinde olabilirsiniz ama o zaman da sabırsız olmamalısınız. Bu kart sizden sıcaklık, samimiyet ve açıklık ister. Yaşamı ve insanları sevmelisiniz, bu sizin gereklidir. Sorununuz, bir kişiyle daha da uygunu sevdiğiniz kişiyle ilgili olabilir eğer böyleyse; o kişiyi tehlikelerden koruyarak, onu, kriz anlarında size yön, öğüt ve duygusal destek verebilecek bir kişi olarak görmelisiniz. Çok fazla sorun veya engeller sizi bıktırabilir ve sonuçta sizde iz bırakabilir, buna izin vermemelisiniz. 

ŞÖVALYE

Burada bilinçli enerji vardır. Öncelikle maddenin nasıl kullanıldığınını düşünmeli hatta öğrenmelisiniz. görürüz. Aynı zamanda, şövalyeler´de Krallar´ın ve Kraliçeler´in emniyeti ve sabitliği daha azdır. Kartınız eylemi, çıkarınıza yönelik hareketi, maceraları ve yolculuğu temsil eder. Bir amaca bağlanmalı ve başarıya ulaşmak için gereken enerjiyi ve öz güveninizi kazanmalısınız. Sorununuz, öncelikle bilin ki güven sorunudur. Karşıtlıklardan çekinmeyin ve sizi şaşırtmasın. 

UŞAK

Bu kart sizle ilgili hafif hatta çocuksu durumları kasdedir. Sizden yaşça büyüklerle olan ilişkilerde, deneyimlerinizi anımsayın ve hatalarınızı anımsadıktan sonra birikiminizi değerlendirin. Kartınız bu konumda; başlangıçlarI müjdeler, çalışmayı, düşünmeyI ve genç bir öğrencinin içinde bulunduğu psikolojiyi simgeler. Daima gerçekçi ve hayatın yeni bir aşamasına başlamaya hazır olmalısınız. Daha basit düzeyde, bu kart bir haberi, mesajı ya da bilgiyi de temsil edebilir. Yok eğer duygusal durumlar içindeyseniz, kart size ilgilenmeniz gereken sadık bir arkadaşı veya sevgiliyi ima etmektedir. Sorunlar karşısında çok kararsız kalıyor ve kendinizi ifade edemiyorsunuz. Sizin karmaşıklıktan uzaklaşmanız gerekiyor ama bu mümkün olamıyorsa olabildiğince olgun olmalısınız. Devam eden kararsızlıklar, azminizi azaltabilir ve kendinize olan güvenin daha da çok yozlaşmasına neden olabilir. 

ONLU

Hareket ve eyleme ne kadar çok karışırsanız bu kart, problemleri o kadar davet eder. Sürekli bir çatışma içindeyseniz, onlar neredeyse, düşmanlar artabilir ve zorluklar çoğalır. Öncelikle amaçları ya da amacınızı bir daha düşünün ve planlamalarınızı iyi yapın.Ama öte yandan da mücadeleden gizli bir zevk alıyor da olabilirsiniz. Olmadık zaman ve ortamlarda yeni ilişkilere girmek için özgür olmak isteyebilirsiniz. Bu kart, ateş enerjisini simgeler yani farkında olsanız dahi düşünmeden hareket edebilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve iyice sid düşünün; taşıdığınız yükler tamamen gerçek olmayabilir, ya da en azından onlardan kaçınmanız mümkündür.Ve sonuç olarak; yüklerin ağırlıklarının ve sayılarının ancak fiziksel ya da duygusal olarak daima çözebileceğiniz bir noktaya kadar arttığını bilin ve inanın . 

DOKUZLU

Ateş, kuvveti, fiziksel gücü ve zihinsel uyanıklığı ima eder. Ama, duygusal açıdan, olaylara direnme eğiliminiz, sizi kalıpların içinde hapsedebilir.Artık çevrenizden ve diğer insanlardan veya yaşamsal engellerle yüzleşmiş olmalısınız. Yaşamsal savaş eylemi gücününüzü geliştirdiği için artık keskin yargılarda bulunabilirsiniz ama tek bir koşulla; kırıcı ve yıkıcı olmayın daha da önemlisi bundan zevk almayın. Asalar yani kartınızın grubu genelde kaynakları ya da kaynakların arkasında belirsiz bir şekilde görünen problemleri temsil edebilir. Her iki şekilde de sorunlara karşı daima hazır ve nazır olduğunuzu çevrenize en yakınlarınızdan başlayarak belli etmeli ve hatta uyarmalısınız. Evet; eminim başaracaksınız… 

SEKİZLİ

Ateş grubu çabukluğu ve hareketi ima eder. Hareketiniz şu anda olduğu gibi bazen yönden yoksun olduğu halde, burada, yaklaşan bir yolculuk ya da bitmiş şeylerin resmini görürüz. Romantik açıdan bu kart, bunlarI “aşk okları” diye adlandırır. Kart ayrıca, sürekliliği, özellikle de bir amaç çok arzulandığında onun hiçbir yere varmadığını da simgeler. Olumlu ya da olumsuz bir durum ya da alışkanlık görünürde bir sonuç olmasa da sürekli devam eder. Eğer böyle bir durum kaçınılmazsa, onun gerilim veya hayal kırıklığı getirmesine izin vermektense, onu tanıyıp kabul etmek iyi olur. Diğer bir yandan, bir durumun çözülmemesini bekleyerek, bazen, kendimiz ortada kalabiliriz. 

YEDİLİ

Bu bir çatı şma kartıdır, ama burada savaşın kendisini görürüz. Doğal gücüyle bu kart, kazanmayı bekler sizden de bunu ister. Kavga devam ettikçe ondan zevk alırız ama bu kurtulmamız gereken bir olaydır. Hiç tereddüt etmemeli ve bunalımın daima üstüne yükselmelisiniz. Endişe, kararsızlık ve mahçubiyet sizin için zararlı olacaktır, bundan kaçınmalı ve zor durumda kalacağınız durumları hissedip, önlem almalı ya da uzaklaşmalısınız. Bu kart kararsızlıklara karşı ikazda bulunur ve dikkat ister. 

ALTILI

Problemler, neşe´ye, savunmasızlıktan iyimserliğe kayar. Altılı kart bir dönüş noktasını belirler. İyimserlik, başarıyı , arzuları ve beklentileri oluşturur. Genelde, her zaman olmasa bile, istediklerinizi gerçekleştirme enerjisini içinizde bulmak için gerçek bir inanç gerekir. Bu kart iletişim ve armağanlarla ilgilidir.

Gerçekten iyimserseniz, zafer kazanabilirsiniz Sahte iyimserlik ise, kuşku ve hayallerle karışarak korku ve zayıflığa neden olur. Öyleyse size iyimser olmanızı öneriyor ve sevindirici bir haber ya da armağan alacağınızı müjdeliyorum. 

BEŞLİ

Karşımıza yine bir çatışma kartı çıkıyor ama bu sefer daha hafif bir düzeyde. Yaşamı bir savaş olarak görmek insanların tabiatındadır ama bu bir savaş değil heyecanlı bir mücadele halinde olmalıdır. Genelde, bu kart grubu bir zorluğu veya bir kayıbı gösterir, ama öz güçler nedeniyle, kartın anlamı rekabete dönüşür. Yani kartın size söylemek istediği şudur; mücadeleye bıkmadan devam edin, yıkıcı, yaralıyıcı ve elbette ki öldürücü olmayın; anlamanız gereken şey eylem içinde olmaktır; demek ki durmaksızın devam edeceksiniz. Pes etmek yok. Kuralları unutmayın; Oyun duygusundan kopmayın, insanlar birbirlerini gerçekten incitmemeli acıya ya da hayal kırıklığına neden olmamalısınız. Anlaştık mı? 

DÖRTLÜ

Önce canlılık ve cesaret; sonra ise iyimserlik, isteklilik ve neşe dolu olan evcil bir ortam. Enerjinizi serbest bırakın; kendinize hayali koruyucu çitler oluşturmayın; cesaret bu nedenle söyledim. Asalar´ın Dörtlüsü´nde yani bu kartta, iyimser olmalı ve özgürlük aşkına öncelik vermelisiniz. Bu kart size fazla birşey söylemez ama mesajı açık ve nettir. Başka bir olasılık, kişinin çevresindeki mutluluk alanıdır; o denli güçlü olmalısınız ki, ama öte yandan diğer insanların tutumlarını ve beklentilerini gözardı etmemelisiniz. Kartın bir diğer mesajı ise, sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilmeyi öğrenmenizdir. 

ÜÇLÜ

Kartınız yani Asa üç sayısı birleşmeleri ve başarıları belirtir. Aynı zamanda da, olgunlaşmış maddeyi gösterir. Bu kart ayrıca duygusal olgunluğu da ima eder, özellikle iş hayatında, tüm mesleklerde, başarıya ulaşılacağını haber verir. İstekleriniz kaybolmamalı, ama bu arada, araştırmaktan, keşfetmekten vazgeçmemelisiniz. Ve daha da önemlisi, şu ana kadar elde ettiklerinizi sağlama almalısınız. Kart bazen, yeni çevre veya sevgili arayışlarında ya da şu an varolan ilişkilerde verilmiş sözlerin tutulmasını da sizden ister. Anılarınızla barışmalısınız. Bazen ümit veya beklentileriniz büyük problemler tarafından engellenecektir işte tam o anda yapmanız gereken şey ya da kartın size uyarısı çevrenizle ilgilenmemiz anlamındadır. Son uyarımız yanlız kalmamanız ve anıların size rahatsız etmesine izin vermemenizdir. 

İKİLİ

Kısa anlamlı, basit ama kesin bir kart seçtiniz; Temel anlamda size başarı müjdeliyorum. Hatta başarı önünüzde duruyor; farketmelisiniz. Sıkılmaktan, devinmekten vazgeçin; kötümser olmayın. Bu kart bazen herşeyi yaptığını zannedip, artık yapacak birşey bulamayan ya da çaresiz kaldığı kuşkusunda boğulan insanları kasdeder. Kartınız; daha derin anlamda kazanılan başarılarla tatmin olamadığınızı da bildirir. Sürpriz, büyü, dert ve korku; işte sizin şu anda içinde bulunduğunuz durum yani deneyim kazanıyorsunuz. Duygularınızı serbest bırakın ve korkulardan kaçının. Uzun bir süreden beri hoş olmayan veya tatmin etmeyen bir durumun içinde olabilirsiniz ama ani bir değişikliği düşünün hatta hazır olun ama daha önce kararlı olmak zorundasınız. 

AS

Bu kart, kuvvet, güç, yoğun cinsel enerji ve yaşam sevgisi müjdeler, kart daha iyi bir olayı ya da başlangıcı değil, isteği ve gereken kuvveti verir. Aynı zamanda, bu kart alçak gönüllülüğü de öğretir daha uygunu anımsatır; çünkü, siz, bazı güçleri veya sonuçları ahlaki açıdan haketmek için son zamanlarda hiç bir şey yapmadınız. Geçmişte elde edilenleri sağlama almadan yeni başlangıçlar istemeyin ve harekete geçmeyin; sonuç başarısız olacak ve hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kartın Tarot logosu “Üstüne bulut düşmüş neşe” şeklindedir. Yani ilgigniz, arayışlarınız azalmamalı ve mutluluğun siz onu önünüzde göremediğiniz veya göremediğiniz durumda bile varolduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Minor Arkana Kupalar

KRAL

Kart, toplumsal sorumluluk, başarı ve olgunluğu simgeler. Kupa kartları yaratıcı hayal gücünü simgeler ve başarı elde etmek için rüyalarınızı kontrol etmenizi ister. Öncelikle, kızgınlık ve şiddet gibi duyguları kontrol hatta daha da uygunu kendinizden bile gizleyerek ve hep dış bir sükuneti koruyarak, olgun, düzeyli ve saygın bir kişiliği sergilemelisiniz. Kartınız iki anlam taşır; aldatıcılık veya yaratıcılık ama her iki durumda da sorumlu olmayı bilmelisiniz. Romantik açıdan bu kart, bazen bir erkek bazen de aldatıcı bir kadın veya hükmedici bir sevgili anlamına da gelebilir. Eğer başarı istiyorsanız ve bir de emin olduğunuz amacınız varsa, hemen karizmanızı gösterin. Güç sizin için temel faktör olmalıdır, içinde tuttuğunuz gücü yerinde ve yeterince kullanmayı öğrenmelisiniz. Bir de notum var; başarının bir anlamı olduğunu iyice düşünmeli ve gerçekten ne istediğinizi bilmelisiniz. Yani size olgun olmanızı öneriyorum, 

KRALİÇE

Bu kart hayalgücünüzü, eylemlerinizi, yaratıcılığı ve toplumsal yararlarınızı ifade eder. Kart sizin dış dünyayla ve diğer insanlarla olan temel bağılarınızı gösterir. Aynı zamanda da, kişiliğinizin duygu ve hayalgücüyle olan ilişkisini temsil eder. Kartınız su gücünü simgeler, hayalgücünüzü, yönlendirerek besler ve geliştirir. Bu dönemde hayallerinize inanmalı ve yaratıcılığınıza güvenmelisiniz. Ama istek gücünüz, hayal gücününüz ve eylemle birleşmelidir. Ama eğer konu aşk ise, sevdiğinizin eylemlerine anlam verip amaçlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. En önemli yöntem, onun bilinçlilikle duyguyu birleştirmesini sağlamanız olacaktır. Eğer o, istediğini biliyorsa ve erişmek için gereken adımları atacaktır. Aşkla birleşen akıl, gerçek ve sürekli birşeyler yaratacaktır. Bu noktada sorun aileniz de olabilir, eğer böyleyse kartın öz anlamını anımsayıp, bağlarınızı geliştirmeli ya da sıkılaştırmalısınız. Ama bir de işin tersi var; eğer sevdiğinize veya ailenizdeki önemli kişiye ama bu bir dost ta olabilir, yeterince güvenmiyorsanız, bilin ki onu sizden daha güçlü ve kararlı görüyorsunuz; böyle bir durumda aşk yoktur ve amaçlar değişecektir. Bence iyice oturun ve düşünün. Doğru cevabı içinizde saklıyorsunuz. 

ŞÖVALYE

Rüyalarımıza yönelik hiç bir şey yapmazsak hayallerimizin ve amaçlarımızın belirsiz olacağını kabul etmeliyiz. ve hayatımızın geri kısmıyla ilgisiz kalacağıdır. Bilinciniz gerekli ve doğal deneyimlerden wzaklaşmamalıdır, algılarınız mükemmel olmalı ve kısıtlanmamalıdır aksi halde gerçeklerden kopabilir ve anlamsız hayal ve beklentilerin içersinde kaybolabilirsiniz. Kartın size temel önerisi egodan uzak durmanızdır, yaşadığınız olaylar ve içinde bulunduğunuz ortam egonuza gerektiği anda dur diyememeniz ya da yeterince özverili olamamanızdan kaynaklanmaktadır. Siz bu karta göre, bir şövalyesiniz yani kendinizi her an eyleme hazır tutmanız gerekir, pasiflik size yasaktır ama yine bir şövalye gibi verici ve koruyucu olmalısınız. Yasak şeyleri yapma içgüdünüz ve eğilimleriniz size sorun olmaktadır, hele bir de hataları hiç yokmuş veya hiç yapmıyormuş gibi savunma durumundaysanız, durumunuz zorlaşacaktır. Bu kart sadece sizi değil, eğer varsa sevdiğiniz insanı da simgeler ve onu çekici ama içe dönük, egosu yüksek ve pasif birisi olarak tarif eder. Demek ki, yapmanız gereken şey, onun bu yönlerini düzeltmesine yardım etmek ve uyarmaktır. Size sorumluluğu hatırlatıyor ve daha enerjik ve eylemci olmanızı öneriyorum. 

UŞAK

Kartınız, ruhsal yeteneklerinizi ve duyarlılığınızı simgelemektedir. Sorumluluklardan kaçmayın ve çatışmalardan şikayetçi olmayın. En önemli sorununuz zamanlamadır yani doğru zamanda doğru işi yapmalısınız. Bunu başarmanızın en iyi yolu ise, düşüncelerinizi programlamanızdan geçmektedir. Eğer eğilimlerinizi gözlemez, izlemezseniz, düşünmeden hareket etmeyi sürdürürseniz veya yaşadıklarınız sağduyunuza temelden ters geliyorsa bilin ki, yanlış arzularınız sizi baştan çıkarmaktadırlar. Kaçınmanız gereken şey ihtiyacınızın olmadığı ve gerçekte istemediğiniz bir şeyi almaya kalkışmanızdır; tutamayacağınız sözler vermekten vazgeçin ya da gerçekte hiçbir anlamı olmayan vaatlerde bulunmayın. Kartınız çoğu insan için, ruhsal yeteneğin aniden ortaya çıkışını haber vermektedir. Bu paralelde, sevgi, hayalgücü ve neşe sizinle beraber olmalıdır. Ve unutmayın; yaşam yaşam bir gökkuşağıdır ve içinde karanlık renkler olduğu gibi mutluluk veren canlı renkler de vardır, yeter ki siz bunu farkedin. 

ONLU

Kartınız masumiyeti simgeliyor, mutluluk bekliyorsunuz aslında kartınız öz anlamda ailedeki ya da yeni kurulan bir aile ocağındaki mutluluğu ve sevgiyi belirlemektedir. Ama buna ulaşmak için sizin de yapmanız gereken şeyler vardır. Bir kere duygularınızı içinize hapsetmeyin, sevdiklerinizle kolkola girin ve ufkunuzu genişletin. Bu kartın daha sert ya da negatif anlamlı bir kartla eşleşmesi halinde, bilin ki duygularınız haddinden fazla güçlü ve hatta taşmaktadır; işte bu yakıcı ve yıkıcı olabilir. Bu durumda hatanız, mutluluğu tanımak istememeniz ve takdire değer bulmamanızdan kaynaklanmaktadır. Fakat bunu düzeltmekte zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yapmanız gereken şeylerin başında alınganlıktan sıyrılmak, olayları abartmamak ve kendinize dürüst olmak gelmektedir. Özellikle de yakında size yapılacak olan bir sürprize doğal ve olumlu tepkiyi verdiğiniz takdirde; hiç de o kadar zor değil; eminim başaracaksınız. 

DOKUZLU

Elbette ki biliyorsunuz ki, sevinç ve neşeden sonra fiziksel mutluluğa geçeriz. Kartınız hayatla yaptığınız uzlaşmaları belirlemektedir. Güçlü bir savunmanız var; iyi huylu olan kartınız, dikkatinizi olağan zevklerinizin üzerinde toplayarak endişe ve sorunlardan kaçınabildiğinizi göstermektedir. Kendinizi yüzeysellikten kurtarmalısınız. Hiç unutmayın ki, sorunlardan veya çok uzun süren sıkıntılardan sonra muhakkak huzurlu, mutlu ya da rahat bir aldıran yeni bir dönem gelecektir. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur ve hiç aklınızdan çıkarmamanız gerekir çünkü yaşamın ve evrenin yasası, döngüsü böyledir. Kartınız size yüksek bilinçliliği vermektedir, bunu daha iyi algılamak için gerçeklerden uzaklaşmayın, sadakati elden bırakmayın ve özgürlüğe önem verin. Değerlerinizin reddedilmesine veya görmezden gelinmesine izin vermeyin. Eğer amacınıza sadık kalırsanız, iyi bir sonuca ve gerçek özgürlüğe kavuşacak, karmaşık ve baskıcı ortamlardan kolayca kurtulacaksınız. 

SEKİZLİ

Kartın doğası, yaptıklarımızdan bizi oyalayarak uzaklaştırmaya meyillidir. Bu kart, sadece mutluluk vermekle kalmayıp, bazen de ayrılma zamanının geldiğini bildirir veya dünyadan uzaklaşmayı ya da sabit bir durumu bırakmayı simgeler. Çoğu zaman, bir durumu bırakmayı reddetmek ve yanısıra da alabileceğiniz herşeyi aldığınızı bilmenize rağmen, yine de bırakmamayı ısrar edebilirsiniz aslında bu tavrınız içinde bulunduğunuz ilişkiyi de nitelendirir. İşin aslına bakarsanız, kartınız size bilinçli olduğunuzu ve doğru tepki verdiğinizi göstermektedir. Son bir olasılık da, çekingen olmamanız gerekliliğidir, yani herşeyi alma cesaretinden yoksun olmamalısınız. Aşırı ihtiyatlılık ve çekingenlik yaşamınızda bir alışkanlık haline gelmemelidir; ilişkilere, işe, projelere, aklınıza ne geliyorsa atılımda bulunmalı ve dodğal olarak zorluklar belirdiğinde, hemen kaçmayı düşünmemelisiniz. Bu kart, bazı yönlerden bir kapı görevi görür yani kısacası size atılım yapmanızı söylemekte ve bir üst kata ya da düzeye açılan kapıyı göstermektedir. Artık harekete geçip, yola çıkabilirsiniz. 

YEDİLİ

Kartınızın ön önemli ve belirgin özelliği, sorununuzun açık, net ve dolaysız şeklinde belirmesidir. Duygularınız ve hayalgücünüz size harika görüntüler üretebilirler, ama hem eyleme geçtiğinizde, hem de hayatın dış gerçeklerinde sağlam ve uyu atılmış bir temel olmadan bu inanılmaz imajlar, hayal ve anlamlarını ve de değerlerini yitirerek düşler halinde kalırlar. Kartınızın çok fazla bir anlamı ve mesajı bulunmamaktadır; size gerekeni yeterince söylemekte ve uyarmaktadır; o zaman oturup amacınızı, isteğinizi ya da sorununuzu düşünmelisiniz. Ama sakın ola ki, hayallerinizin içerikleri yüzünden anlamsız olduklarını düşünmeyin, bu bir hata olur; aksine, onları iyi anlayın ve yaşadığınız gerçeklerle karşılaştırın; ondan sonra yaşadıklarınızı anlamlandırın. Yani siz, rüyalarınızdan bir şeyler yaratma kararlılığında olmalısınız; hepsi bu kadar. 

ALTILI

İyi niyetli duyguların ve rüyaların kartı bu karttır; Kart, tatlı anılar anlamına gelir. Bazı anılar gerçekten geçmişi tam anlamıyla simgelerler. Ama şöye bir hataya düşebilirsiniz; geçmişi idealize etmeyin, gerçekleri sanal bir güvenlik ve mutluluk sisi arasından görmemelisiniz. Kaçınmanız gereken şey, annenizin, babanızın eğer varsalar abla ve ağabeyinizin sizi koruyup, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi verdiği çocukluk yıllarındaki duyguları aramamanız ve o sıcak geçmişte sıkışıp kalmamanızdır. Artık büyüdünüz ama elbette ki herkesin sığınacak bir limana veya başını yaslayacağı bir omuza ihtiyacı vardır.Bu tür bir destek size sorunlarla yüzleşmenize yardım edecek sıcak bir güvenlik duygusu verebilir ama böylesine bir teskin edici destek uyuşturucu olmamalı ve sizi eylemlerden uzaklaştırmamalıdır çünkü geçmişe yönelik saplantılar sizin şu anda yaşadığınız bir sorunla yüzleşmesine engel olabilirler ve bu nedenle de dikkatiniz dağılabilir. Kartınız aynı zamanda da manevi anlamda alma ve verme ilişkilerine dikkat etmenizi istemektedir. eyleme doğru ilerlemelisiniz, geçmişten çok geleceğe bakmalısınız. 

BEŞLİ

Bu kart, mücadeleler ve bazen de sıkıntı veren olaylarla ilgilidir. Genelde bu grup kartlar, kaybetmeye yönelik duygusal tepkileri gösterirler, bazen sıkıntılarınızı kabul etmeniz istenmektedir. Başarısızlığa uğramış olan bir mutluluk yaşamış olabilirsiniz veya bir sevgili ya da arkadaşın desteğini istiyor veya arıyorsunuz. Belki de, bir mutluluğun aniden kaybolduğunu düşünüyor ama kabul edemiyorsunuz yani demek istiyorum ki kaybı veya sıkıntıyı tam anlamıyla anlamanız geriye nelerin kaldığını da farkedememenize neden olmaktadır. Bu kart, gerçekleri ve sorumlulukları kabul etmenizi istemektedir. Yani özetle, bilinçli ve kararlı olmalısınız. Kaybı kabulu etmeniz sizi yeni başlangıçlara götürecektir ve belki de bu yeni başlangıç beklediğiniz başlangıç olacaktır, kendinizi cennetten kovulmuş gibi görüyorsunuz; ama hiç de öyle değil. Sonuçta eğer kayıpları kabul etmezseniz yanlış yollara sapabilir, desteklerinizi yitirebilir ve hatta maddi sıkıntıların arttığını görebilirsiniz. 

DÖRTLÜ

Bu kart sakin bir karttır; belli durumlarda ilgisizlikleri simgeler. Olumsuz hayal gücü denen bir kavramı da anımsatır; bu durumda herşeyi değersiz veya sıkıcı göstermemizi sağlar. Yapmaya ve incelemeye değer hiç birşeyin kalmadığını zannediyor olabilirsiniz. Eh, tabii ki bu kafada giderseniz kartınızdaki resmi bulunan dördüncü kadehin size sunduğu yeni fırsatlarI göremez ve yararlanamazsınız. Sizi çok yakında bekleyen yeni olasılıklar mutluluk ve memnunluk verecektir. Kartınızın uyarısını gözardı etmemelisiniz; şu anda herşey size aynı görünebilir; herşeye karşı ilgisiz kalabilirsiniz. Uyanacak, yeni şeyler, yeni kişiler arayacak, yeni fikirler üreteceksiniz. Hevesli olmalı ve fırsatları kesin olarak yakalamalısınız. Şans sizi bekliyor ve bir not daha; fazla zamanınız yok… 

ÜÇLÜ

Kartınız neşenin, kutlamaların ve herşeyden önemlisi yaşamın mucizesini paylaşmayı belirtmektedir. Genelde, bir kriz sona ermiş ve iyi sonuçlar vermiştir. Bu kart, iyi ve kötü tüm zamanlarda deneyimin önemini vurgulamaktadır. Evet, ümit ettiğiniz birşey gerçekleşmemiş olabilir, bir dostluk bozulmuş olabilir veya çok çok güvendiğiniz birisi size ihanet etmiş olabilir, belki de bir arkadaş grubunu kaybettiniz yahut ayrılmak zorunda kaldınız. Aslında bozulan şey, kafanızdaki algı ve eylem dengesinin değişmesidir; buna dikkat etmeli, ön yargı ve kabullerden kaçınmalı; düşünmeli ve hatta bazen kendinizi karşınızdakilerin yerine koymalısınız. Kartın bir diğer anlamı da eğer böyleyseniz; fiziksel eğlence ve duyusal zevklerde aşırıya kaçıyor olabilirsiniz. Değerlerinizi bilin, özgüveninizi arayın ve eksik buluyorsanız yeniden kazanma yoluna gidin. Dedim ya; yaşam bir mucizedir ve siz bundan yararlanmalısınız… 

İKİLİ

Bu kart, majör kartlardaki Aşıklar kartının bir bakıma bir uyarlaması olarak görülmelidir. Aşıklar kartı, olgunlaşmış cinsel ilişkilerin büyük gücünü gösterirken, bu küçük kart ise cinbel bir ilişkinin başlangıcını vurgulayabilir. Ama bu o kadar da katı ve gerekli bir kural değildir. Kartınız daha hafif bir düzeyde uzun vadeli bir birliği veya arkadaşlığı da gösterebilir. Ama pratikte, bu bir arkadaşlığın veya bir aşk ilişkisinin başlangıcı olarak da düşünülmelidir. Her durumda, bu kart, iki insanın ayrı niteliklerini ve yeteneklerini aşk aracılığıyla birleştirerek, her ikisinin hayatlarında tek başına yapabileceği bir şeyden öte bir şeyi nasıl yaratabileceğini gösterir. Karttaki aslan cinselliği, kanatlar ise Ruh´u simgeler. Aşk, bu konumda cinsel dürtü şeklinde gelecek ve daha çok anlam kazandıracaktır. Eylemle geçip, hareketli olmalı, duyguyu, duyarlılığı ve deneyimi bilmeli ve değer vermelisiniz. Eğer kartınıza eş olarak şu anda kıskançlı k ya da güvensizlik yüzünden herhangi bir şekilde ters giden bir aşk ilişkiniz veya bir ilişkiniz varsa, sonuç ilişkinin sonu anlamına da gelebilir. Başka bir olasılık ise, delicesine aşık olmaktır. Yani kısacası önünüzde iki olasılık vardır; eğer bir aşk ilişkisi içindeyseniz sona ermesi olasıdır aksi durumda ise siz çılgınca bir aşk beklemektedir. Ama dedim ya cinsellik ön planda olacaktır. 

AS

Aşkın simgesi olan bir kartı seçtiniz; Kartın açık anlamı, mutluluk ve aşk zamanının geldiği ve aşka değer verilmesinin gereğidir. Kartınızın resmi Kutsal Kadeh’tir; Tarot geleneklerine yani Kadeh simgesinin anlamına göre, sizi ayakta tutan şey görünür bulunduğunuz ortamdaki görünür ve bilinir mertliğiniz veya ahlaki temelleriniz değil, asıl içinizde saklı olan niyet ve güdülerdir. Bazen çok iyi niyetli ve dürüst olsanız dahi, çevrenizdekiler size uyum sağlayamadıkları için işler umduğunuz gibi gitmeyecek ve siz farklı hatta yalnış anlaşılacaksınız, hatırlatırım ki; kendi koydunuz yasalar, geçerli ahlak düzeni ve toplumsal etkenler tarafından zorlanabilir hatta dönüştürebilirler. O zaman da yapmanız gereken tek şey; durumu olduğu gibi kabullenmek ve ille de ne kadar iyi, dürüst ve sevecen olduğunuzu kanıtlama çabalarından vazgeçmektir. Kartınızın simgesi olan aşk ve elbette ki tüm yaşam, elle tutulamaz, çok zorlandığınız ve gerektiği anda kabul kabul edilebilir. Önceki kartlarda negatif sonuçlar veya açıklamalar dinlediyseniz, kartınızın anlamı mutsuzluk şekline de dönüşebilir; o zaman yapmanız gereken şey bellidir; önce sakinleşecek ve şiddetli tepkiler göstermekten vazgeçeceksiniz çünkü bu durumda mutsuzluluğun sizden kaynaklandığı zannedilecek ve daha çok mutsuz olacaksınız.

Minor Arkana Kılıçlar

KRAL

Kılıç Kral yetkiyi, gücü ve yargıyı temsil eder. Ama aslında, gerçekliği vurgularken; esrarengizliğin ve anlaşılmazlığın varlığını da size anımsatır. Yaşamı gözlemlemeyi seviyorsunuz ama bir sorununuz var; peşin hükümlü olmamalı ve önyargıların tümünden kaçınmalısınız. Kılıçlar´ın Kralı sizden ilkelerin uygulanmasını ister. Soyut düşüncelerden kaçınmalı ve dünyada yapılması gereken kaçınılmaz ve gerçekçi eylemlerden uzak kalmamalısınız. Güç ya da kararlılık veya emin olmak, size üstünlük kompleksi vermesin ve kibirden uzak durun. Bir koca veya bir sevgiliyseniz bu daha önemli olacaktır. Kart Adalet´i de çağrıştırır yani sizden adil olmanızı ister. Şu anda zor durumda olabilirsiniz, eğer böyleyse nedeni kendinizde yani içinde bulunduğunuz olgunluk düzeyinde arayacaksınız. Cevap tektir; Gurur ve kibirden uzak durun; işte hepsi bu kadar… 

KRALİÇE

Kartınız yani Kılıçların Kraliçesi hem üzüntü, hem de bilgelik tecrübelerini, ve özellikle de onların arasındaki bağlantıyı simgeler. Acıyı tecrübe edip (ki kart bazen dulluğu da simgeler), cesaretli olmalı, onama ve dürüstlükle yüzleşmelisiniz sonra, o, bilgeliğe kavuşmuştur. Bu kartın sahibi, yani siz zihninizin kılıcını, karmaşıklık, kuşku ve korkudan kurtulmak için kullanmalısınız, Kartınız genel anlamda, güçsüz kadınların genelde erkeklerin eylemlerinden zarar görmeleri anlamında, kadınları simgeler. Kendi kişiliğinizde, üzüntüyü kontrol etmeli veya cesaretiniz kısıtlanmamalı. Kraliçe kartınız aynı zamanda da, sizden üzüntüye dayanmanızı, aşırı önem vermemenizi ve çevrenizdeki iyi şeyleri görmemezlikten gelerek hayatı olduğundan daha kötü görmemenizi istemektedir. Çevrenizde kötülük düşünen ya da size sorunlar oluşturmaktan hoşlanan birisi olabilir; uyanık olmalısınız. Kötü huyluluk, dar görüşlülük veya bağnazlık size yasaktır çünkü bu durumda söz konusu etkiler size iki misli dönecektir. Gerçekçi ama daha önemlisi kendinize karşı kesin dürüst olun… 

ŞÖVALYE

Siz cesur, yetenekli ve güçlüsünüz ama, aynı zamanda da çılgın ve hatta tutuculuğa meyilli olabilirsiniz. Kartınız Şövalye hiçbir sınır tanımaz ama buna rağmen, kartınız yani siz, uzun bir mücadeleye nasıl devam edeceğininizi bazen bilemezsiniz. Düşmanlarınızı ve yaşamsal sorunlarınızı kontrolü altına almak istiyorsunuz ama bunun için ve uzunca bir bekleyiş gerekli ve ortada ilerleme gerektiren bir durum var; ortamı gerçekten iyi idare etmelisiniz. Cesaretiniz, yeteneğiniz ve tüm sorunları yüklenmeye hazır olmanız iyi birşey ama sakın içinizdeki güçlü inancı ve masumiyeti kaybetmeyin. Çünkü, aslında, hayatın daha büyük zorluklarıyla yüzleşmeyi ve onların çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz. Birçok yönden, tüm enerjinizi dışarıya yöneltin. Bu sizi bazen sinirli yapabilir. Kontrollu olun ve asla dikkatsiz ve ölçüsüz olmayın. Son sözümüz sınırlarınızı iyi bilmenizdir… 

UŞAK

Kartınız biraz dolaysız yanie doğrudan çatışmalarla ilgili. Ama siz çatışmalarla yüzleşmektense, onların üstüne geçmeyi yeterli buluyorsunuz. Çatışmaları çözmek veya muhalefetle karşılaşmaktansa olaylardan kopuyorsunuz. Bazen bu durum, gerçek bir yaklaşım gerektiren bir yaklaşımsa, çok yararlıdır. Ama daha zor bir problem söz konusuysa, kendinizi korumanız zorlaşır. İhtiyat iyidir ama bazen varolan veya depolamış olduğunuz enerjiyi yitirmenize de neden olabilir. Yaşamı ve yaşamınızın içinde önemli yerleri olan insanları gözlemlemekten vazgeçmeyin. Ama yine anımsatıyorum; bunu yaparken aşırı ihtiyattan ya da tedbirlere boğulmaktan kaçının; tedbir güdüsü deliliğe dönüşmemeli sonra herkesi düşman görürsünüz. Bir diğer uyarım “Ben bunları aştım, bunlarla artık ilgilenmem gerekmiyor.” saplantısından kurtulmanızdır. Kılıç kartlarda hep görülen; cesaret ve iyimserlik sizin temel gereksinmeniz olacaktır. 

ONLU

Biraz karamsar ve hatta mahzunsunuz. Ama kartınız, acı ve şiddeti temsil etmez. Kartınız, problemlerin kendilerinden çok, problemlere karşı sizin tepkinizi simgeler. Kaçınmanız gereken tavırlar ve görüşler; “hiçkimse benim kadar acı çekmedi´” veya “hayatım söndü” şeklinde olmamalıdır. Hiç unutmayın ki, birgün muhakkak gökyüzü açılır; kara bulutlar yerlerini güneş ışığına bırakır yani kısacası durum göründüğü kadar kötü değildir. Devamlı olmayan bir başarı olabilir ama bu bir avantaj olarak da görülebilir. betimler. Bu düşünce, bir durum değiştiğinde problemlerin ancak bir süre daha sürebileceğini ima eder. Bununla beraber, siz, şimdi, ihtiyacınıza bağlı olarak ya fiziksel ya da zihinsel ama gerçek bir değişiklik yaparak bu süreçten faydalanmalısınız. Böylece durumunuz olduğunun tersine dönmeyecektir. 

DOKUZLU

Bu kart, derin üzüntü sonucunda ortaya çıkan zihinsel acının resmidir. Kart bazen acıyı ve dağılma anını gösterir. Ama dokuz adet kılıç size saplanmayacak üstünüzde havada asılı olarak duracaktır. Am genelde, kart çoğu zaman sizi değil de, çok yakınınızdaki sevdiğimiz bir kişiyi de kastedebilir. Gerçekte bu kartta aşk ve aşk acısı vardır ve acınıza anlam verir. Biraz da sizden tüm üzüntüleri kendi üzerinize almamanızı ister. Acaba acıdan kurtulmanın bir yolunu bulabilir miyiz? İşte size cevap; acı ne kadar çok olursa olsun, sonuçta hayatımızın her dakikasını sonsuza dek seve seve tekrarlayabiliriz. Kimse bunu reddedemez. Kaçınmanız gereken şeyler; tutukluluk, şüphe, kuşku, korku ve utançtır. Bunlar, yüzleşmeye cesaret edemediklerinizdir. İçe atılan kızgınlık bunalıma ve sonra da şüpheye yol açar. Ve şüphe kolaylıkla kendi kendinden şüphe etmeye ve utanca yol açar. Mantıksal olarak, utanmanız için hiçbir neden olmadığını bilirseniz ve gerçekte, sizinle alay edip size eziyet edenlerin utanması gerektiğini anlarsanız, hiçbir sorununuz kalmayacaktır. 

SEKİZLİ

Kartınıza göre üzerinizde, baskıcı düşünceler, benzer durumlarda olan diğer insanlardan uzak durma tavrı var. Kartınız çok ilginçtir çünkü size bir zaafınızı anlatır yani kendi çaresizliğinize inanarak, moralinizi bozduğunuzu size haber verir oysa durumunuz aslında böyle değildir. Kartınız özel bir bilinçliliğe açılan bir kapı işlevini görür. Onunla birleştiğinizde, çoğu insanın zihinsel olarak tanıdığı (çelişkilerin çelişkisi) ama gerçekten kabul etmediğiniz yanlışlarınızı farkedersiniz. Hiçbir zaman ´işte gerçek burada; işin doğrusu bu´ demeyin, bilgisizliğin farkına varmanız gerçek bilgiye atılan adımın ilkidir ama genelde en zorudur. Kart size, baskı dolu bir durumdan kurtulmanız gerektiğini ve herşeyi mümkün olduğu kadar açıkça görmeniz gerektiğini söylüyor. Ya diğer insanlardan yardım toplamayı başaramıyorsunuz veya istemediğiniz için, kendi başınıza hareket ediyorsunuz. İletişim sorununuz da var, bu bir nasihat arama olabilir. Ama nasihatlar ne kadar değerli olursa olsun, kişinin dinlemeye ve yardım aramaya olan gönüllülüğü de o denli önemlidir. Bu kart, size bir tarotçuya, astroloğa veya terapiste ya da sadece arkadaşlara danışma gibi, yardım bulma eylemini kastedebilir. 

YEDİLİ

Burada, problemlere karşı eyleme geçme olayını görürüz. Bazen, bu kart, yapmanız gereken bir eylemi, hatta, size karşı olanların etkisini azaltan bir enerjiyi temsil edebilir. Yapmanız gereken şey iyi bir planlamadır. Çözüme gitmeyen veya çözüm getirmeyen amaçsız eylemlere kalkışmamalısınız. Çevrenizdeki insanlardan yardım almak zorundasınız ama daha önce yardım almayı gerekli görmelisiniz. Kendi başınıza hareket etmeyin. Kartınız, genelde, gerekli ve geçerli hiçbir neden olmadan amaçlarınızı gizlemenin bir hata olduğunu size duyurmaktadır. Ya da sorunlarınız hakkında, bir öğüt almalısınız ama öğüt siz gerçekten istediğiniz ve inandığınız takdirde yararlıdır; iş olsun diye kimseye danışmayın. Size, bir astrolog veya terapist ya da güvenilir bir dost yardımcı olabilir; danışmaktan hiç çekinmeyin. Sonuç olarak kartınız, size gerekli olanı yani danışmanın gereklilliğini söylemektedir. 

ALTILI

Genelde dertlerimizi beraberimizde taşırız yani bir anlamda dertlerimizle ne olursa olsun bir noktadan sonra uyum sağlarız; böyle bir durumda olaylar sizi zorlamayacak veya ezmeyecektir. Kart, dolaysız bir problemi ya da içinde bulunduğunuz durumu kastedebilir. Daha derin anlamda kartın anlamına bakacak olursak, uzun süreli bir üzüntü söz konusu olabilir ama bu acı sizin bir parçanız haline gelmemeli yani kendiniz ile üzüntü arasına bir mesafe koymalısınız. İçinde bulunduğunuz ortamın, bir geçiş dönemI olduğunu unutmamalısınız. Eğer hiçbir şeyin kesin sonuçlara ulaşmadığı bir ortamın içindeyseniz, bilin ki herşey mümkündür. Sakin kalmalı ve enerjinizi ve fırsatları boşa harcamamalısınız. Eğer tatmin etmeyen, baskıcı bir ilişki içindeyseniz, taraflardan birisi birşey yapmaya karar verene kadar olay, yıllarca devam edebilir. Demek ki yapmanız gereken şey; içinde bulunduğunuz durumu ya da sorunu kronik bir hale getirmemek ve kesin sonuca doğru giden yolu görebilmek için bir adım atmaktır. 

BEŞLİ

Kartınız, en zor kartlardan biridir ve hatta bazılarına göre Tarot kartlarının heyecanlandırıcı olarak tanımlanmasına neden olmaktadır. Kartınız genel anlamda, yaşamınızın bu döneminde çok gerekli bir deneyim için yaşamanız gereken gerçekliği ifade eder. Bu tür kartlar çatışmaları gösterirler. Bazen, kartınızın anlamı , dikkatinizin ön planda olan bir kişinin üzerinde toplanması gereğidir. Bir savaşı kaybedebilir veya bir konuda kötü bir sonuca ulaşmış olabilirsiniz fakat sonuç ne olursa olsun utanç duygusundan kaçınmalı ve zayıflık göstermemelisiniz. Ve kesin olarak belirtiyorum eğer şu anda birine, bir olaya veya en zorlandığınız konuda katı, sert ve kızgın bir tutumla savaş açacak veya davranacaksanız bundan vazgeçin. Daha sonra deneyebilirsiniz. Bu, atlatılması zor bir durumdur. 

DÖRTLÜ

Bu kart, sabit olmakla ilgilidir; belki anlamı durgunluk veya hatta sadece geri çekilmedir. Kartınız gerekli geri çekilmeyi gösterir. Duygusal tepkilerinizi bastırarak, kendinizi farklı bir konuma taşımayın. Bir diğer anlamda saklanmayın. Bununla beraber, eğer amacınız saklanmak değil de yitirdiğiniz gücü telafi etmekse, o zaman geri çekilmeniz iyileşmeyi de sağlayabilir ama bundan emin olmalısınız. Bunu bir yaranın iyileşmesi için gerekli olan nekahat dönemine benzetebilirsiniz. Bu kart, kazanmak için daha iyi bir fırsatI bekleme anlamına da gelir. Öyleyse, iyice bir düşünmeli, olayları, sözleri izlemeli ve uygun fırsatı ya da ortamı beklemelisiniz. Kartınız sonuç olarak, tedbiri simgelemektedir. 

ÜÇLÜ

Kartınız üzüntüyü ve kalp kırıklığını simgeler. Bununla beraber, belli bir sakinliği de yanısıra getirir. Eğer şu anda varsa, gerçek üzüntüye sadece bir şekilde cevap verebiliriz yani acıyı kalbimize gömmeli, onu kabul etmeli ve aşmalı yani ötesine geçmelisiniz. Ama acıyı kendimizden uzaklaştırmamalıyız yani nedenleri unutmamalı, dersleri anımsamalı, herhangi bir şekilde yeniden bir cesaret ve sevgi bulana kadar anıları ruhumuzun derinliklerinde saklamalıyız. İlk önceleri, üzüntüye karşı neşe ve arkadaşlık oluşturma çabalarına girebilirsiniz ama bundan önce bir dönüşümü gerçekten kabul etmelisiniz. Kabul etmek, sevgiyi, acıyı, hayatın bir kucaklaması olan neşeli anılara dönüştürebilir. Kabul etmekle mücadele ederseniz, iyileşme süreciniz engellenebliir. Belki olaylar fazla acı veriyor gibi görünebilir ama yaşadıklarınızı uzağa itebilir, arpacı kumrusu gibi düşünmeyebilir ve hatırlatan şeylerden kaçınabiliriz. Öyleyse, yapmanız gereken şey önce kabullenmek, sonra da sorunları zihinsel olarak uzaklaştırmak ve sonuçta karmaşadan kurtulmaktır. 

İKİLİ

Sorunları idare etmenin bir yöntemi de, herşeyi duygusal bir çitin ötesine itmektir. Bu mantıkla hiçbir şeyin bize yaklaşmasına izin vermezsek, bizi hiçbir şey incitemez. Bu kart genelde seçimi ifade eder ama bir seçim yapmak istemiyorsunuz. Dengeniz, kızgınlık ve korku nedeniyle bozuulmuş gibi; Duygularınızı içinizde tutmamalı ve hissettiklerinizi ifade etmelisiniz. Sorununuz bir kişiden kaynaklanıyorsa, onunla açıkça konuşmalı ve duygularınızın bir tablosunu çizmelisiniz. Duygularınıza yeterince konsantre olmanız gerekir; gereksiz ve yararsız savunmalardan, kızgınlık ve hatta isterilerden kaçının, vaz geçin. Bu kart bazılarınız dengesizlik demektir; eğer durumunuz böyleyse çevreden yardım almalı ve herşeyi paylaşmaya başlamalısınız. 

AS

Kılıç As kartı bizi gerçek öze yani zihine geri götürür. Bilgece davranır, hayalleri ve kısıtlamaları geçip, hayatın içinde var olan ruhsal gerçekliğe doğru gitmelisiniz. Gerçeği bulmak için sevgiye ihtiyacınız olduğunu hemen anımsayın. Çoğu kişi, sadece duygularımızın, gerçek kişiliğimizi ifade ettiğini ve duygusal tepkilerin, tek başına, bizi gerçeğe yönelteceğini zanneder. Ama, genelde, duygularımız abartılı, bencil veya kendi isteklerine düşkündür. Ama ne istek ne de zihin tek başına gerçek bilinçliliği size getiremez. Hem gerçekçi, hem de bilinçli olursanız çözüme kolay ulaşacaksınız. Aralın bulacaksınız çünkü gerçek önünüzdedir. Gerçek kavramı size dünyevi tecrübeler için de gereklidir. Kartınız tek kelimeyle gerçeği simgeler ve sizden gerçeği bilmenizi ve kabullenmenizi ister. Başka bir yorumla bu kart, en uç hallerde duygusal gücü yani hem aşkı, hem de nefreti temsil eder. Duygularınız, hayatı derinden tecrübe etmemizi sağlayan birer armağandır, ama duygularınızı idrak etmeli ve doğru yönlendirmelisiniz. Kesin ve net bir gerçeklik kavramına sahip olmazsanız, bilinciniz duygular tarafından yaratılan hataların tuzağına düşebilir. Problemleriniz abartılı olur; güzel ve iyi şeyler dahil olmak üzere, herşey gerçekte olduğundan çok daha önemli gözükür. Bu tür durumlarda, kartınız size, kendinizi tutup dengeli bir gerçeklik kavramına kavuşmaya çalışmanızı önermektedir.

Minor Arkana Yıldızlar

KRAL

Siz bu karta göre, cömert ve yeterince cesursunuz. Ama yaşamış olduğunuz bir acı veya olay nedeniyle sabırsız ve şüpheci olabilirsiniz. Şimdi, artık rahatlayıp, yaşamın tadına varmalı ve yaşamınızı temize çıkarmalısınız.

Fakat bunun bir diğer anlamı da, doğaya olan bir yakınlık şeklinde de olabilir. Kartınızdaki çicek ve üzüm resimleri bunu simgelerken aynı zamanda da yaşamın size iyi davrandığını belirtmektedirler; o zaman siz de yaşamın tadını çıkartmalısınız. Kartınız, doğal eylemleri, yapılanları, toplumsal mevkiyi, başarıları simgelerken, içinizdeki ruhsal özgürlüğü de temsil eder. Belki bir ikilem içindesiniz; yani bir tarafta başarılı, saygın, neşeli ve sakin, birazda varlıklı bir kişilik; öte yanda da gergin, gerilimli veya korkulusunuz. Ama bu zıtlık belli bir düzeyde yaşanıyorsa geçerlidir. Yaşamın tüm boyutlarını bir bütün olarak tüm çelişkilere rağmen ve zıtlıkları da algılamanız kaydıyla kabullenmeli, tadını çıkarmalı ve her şeyi dolu dolu yaşamalısınız. 

KRALİÇE

Kartınız, dünyaya olan sevginizi, bütünlüğü ve birliği temsil eder. Karttaki tavşan resmi, sadece cinsel verimliliği değil, yaşamın ruhsal verimliliğini de temsil eder. Kartınız tüm yorumlarda sadece size kendine güvenme niteliği vermektedir. Saklı güçlerinizi yönlendirirken, onların günlük yaşama akmasına izin vermelisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız işlere karşı duyacağınız sorumluluk sizin gerçek niteliklerinizi ortaya çıkarır. Sorumlu ve çalışkan olmalı, kolay kolay şikayet etmemelisiniz. Daha basit, arınmış ve kolaylaştırıcı olmanızda yarar var. Yaşamsal gücün kaynağını ve anlamını gözden kaybetmemelisiniz. Kartınızın size mesajı yaşam gücünüzün daha da uygunu sizi mutlu eden veya edebilecek olan etkenlerin gerçek kaynağını ya da kimselerin yerlerini bulmalısınız. 

ŞÖVALYE

Kartınızın temel anlamı kesin sorumluluktur. Kartınızdaki olası kişilik yani siz sorumlu, çalışkan olmalı, ne durumda olursanız olsun şikayetçi olmamalısınız. Aynen bir şövalyenin atının üzerinde dimdik durması gibi siz de koşullar zor olsa da ayakta durmak zorundasınız. Gözlerinizi hedefe dikin, zihninizi amacınıza kilitleyin; sizi hiçbirşey yıldırmamalı. Gücünüzü yitirir ve yaşamın anlamını unutursanız mutsuzluğunuz sıradan insanların mutsuzluğundan iki kat fazla olacaktır. Kendinizi amacınıza adamalı ve hiçbirşeyin size engel olmasına izin vermeyeceksiniz. Bir diğer anlamda kartınız bilincinizi uyandırmanızın şart olduğunu ima etmektedir, bunun en iyi göstergesi de yaşadıklarınızı değerlendirirken abartmamanızdır. Aksi halde arzularınızı gerçekleştiremezsiniz, zayıflayan istek enerjisi sizi sonunda zayıf düşürür ve bunalıma sürükler. Yakın bir süreç içinde maddi bir kriz yaşayabilirsiniz, geçecektir ama eğer başa dönersek, bilin ki krizin tek nedeni sorumluluklarını tam olarak yerinize getirmemenizdir. Şimdi bir kez daha düşünün... 

UŞAK

Bu çok kısa anlamlı bir karttır; onun için bu okuma uzun sürmeyecektir; Önce bugüne kadar aldığınız yaşamsal dersleri hatırlamalı, yinelemeli ve hatta eksikleri tamamlamalısınız. Aslında kartınız belli şeylerin dışında yani kalıplaşmış ve rutine dönüşmüş olay ya da etken kişilerin dışında kalan diğer şeylere pek ilgi duymayan bir öğrenciyi temsil eder. Bu kartın sizden istediği ilham kaynaklarınızı uyandırmanız ve oradan alacağınız esinleri yaşamınızda kullanmanızdır. Gerçek dersi anımsamalı, işinizi iyi bilmeli ve hatta yaşamdan bir burs istemeli ve almalısınız. Ama buradaki öğrenci kavramı bir simge işlevini görür; Kartınız, sizden cazibeli ve katılımcı olmanızı, amacınızın önündeki sahte ve değersiz pohpohlamalara ve ödüllere kanmamanızı, tümüyle amaca konsantre olup doğrudan yönelmenizi istemektedir. 

ONLU

Küçük Arkana dediğimiz Tarot kartlarının, en sembolik ve en derin anlamı olan bu kart, size olağan veya sıradan şeylerdeki görülmeyen, gizli deneyimlere açılan kapıyı gösterir. Bu kart ev hayatıyla ilgilidir, iyi kurulmuş evi, iyi bir yaşamı, dünyada güvenli ve rahat bir konumu temsil eder. Ama, kartla ilgili kişiler, rahatlığı doğru bir şeymiş gibi kabul ederler; aşırı güvenlik size sıkıcı veya boğucu gelebilir. Belki de ailenizin fertlerinin birbirleriyle yeterince iletişim kurmadıklarını düşünüyorsunuz. Kartınız sihirli işaretlerle doludur, örneğin on yıldız, Hayat Ağacı´nı oluşturur, bu sizin yaşamınızdır; yani günlük yaşamınızın karmaşıklığa dönüşmesini önlemelisiniz. Herkese karşı nazik davranın. Kimden uzaklaşabileceğinizi hiç bir zaman bilemezsiniz. Tüm sağlam gerçeklik, günlük yaşamınız, doğruymuş gibi kabul ettiğimiz düşünceleriniz, hatta sizi meşgul eden dertler ve ızdıraplar, büyümemizle ve toplumda bize verilen rolleri oynadığımız bir oyundur. Kısacası bu sihirli kart, güncel yaşamımızdaki küçük sıkıntılarınızı evrensel facialara dönüştürmemenizi, sanal acıları arttırmamanızı size söylemektedir. Sonuçta bilin ki, gerçekten gösterilen her çaba ödülünü alacak ve sonuçta siz beklediğiniz, umduğunuz sonuçları elde etmeye hak kazanacaksınız. 

DOKUZLU

Kartınız, başarıyı ve bunun bir kişinin hayatındaki anlamıyla ilgilidir. Zekanızı iyi kullanmalı ve iyi şeylerin farkında olmalısınız. Bilinçlilik, özellikle bilinçli olmanız, yaşamınızdaki önemli olan şeyleri ve hangi hedeflerin hangi çabaları gerektirdiğini ayırdetme yeteneğinizi kullanırsanız, bu kartın temel anlamlarından birisine ulaşabilirsiniz. Bu kart başarı anlamına da gelir ama sadece maddi yararlar için değil. Ayrıca, sizin doğru seçimler yapmanız, belli bir güven anlamına da gelecektir. Kartınızdaki Yıldızlar verimli ve canlı olan bir hayatı simgelerler. Şöyle bir geriye bakıp doğru şeyi yapıp yapmadığınızı görmeniz gerekiyor. Vaatler ve seçimler demiştik; bu sözcüklerin üzerinde ciddiyetle durmalısınız. Yaşamınızı istediğiniz hale getirmek istiyorsanız, doğal olmalı, düşüncesiz davranışlardan vazgeçmelisiniz. Çok fedakarlık yapıyor olabilir veya öyle zannedebilirsiniz, belkI de kişisel anlamda yeterince kendinizi geliştirmiyorsunuz. Bunu bir düşünün… 

SEKİZLİ

Başarıya giden yolda, hatta sıradan ve olağan şeylerdeki değerin bilincine varmakla değil, daha çok bu şeylerin değerini anlamanız gerekir. Kart size disiplini hem de yeteneği getiren eğitimi gösterir. Fiziksel, sanatsal veya ruhsal olsun yaptığınız iş, kişi sadece sonucu düşünüyorsanız, başarıya ulaşamazsınız. Çoğu sanatçı veya ünlü gibi sadece ünlü veya zengin olmayı yani şöyle veya böyle başarıyı düşünüyorsanız işiniz zordur; yani işin kendisiyle de ilgilenmemiz gerekir. Kendi standartlarınızı ve içgüdülerinizi ne kadar izlerseniz izleyin veya kendi gelişmenizi ne kadar çok araştırırsak araştırın, yaptığınız iş, çevrenize yarar getirmiyorsa, hiçbir anlam ifade etmez. Bu kısa anlamlı kart özetle sizden uyanmanızı, elinizdeki ve özünüzdeki değerleri bilmenizi ve başarı için gerekli olan doğru yolu bulmanızı istemektedir ve yakında da ilginç bir fırsatla karşılaşacak ve bu önerim adına sınanacaksınız. 

YEDİLİ

Bu kartla görüntüden öte, ödüllere geçiyoruz. Kartlarınız, yaşamakta olduğunuz bir gelişimi ya da gelişmeleri gösterir. Anlamlı bir iş yapıyor olmalısınız, maddi yararlardan çok daha fazla şeyler vermektesiniz ama bu sizi geliştirmekte. Tamamlanan ya da tamamladığınızı düşündüğünüz şeylere geri dönüp memnunlukla bakabiliyor musunuz? Yani içiniz rahat mı? Eksik kalan ya da tamamlanmış veya yeterli bir sonuca ulaşmamış neler var? Ve acaba bunların kaçını ya da en azından birisini yeniden gözden geçirebilir misiniz? Bu kart, çevrenizde varolan herşeyin (insanlar arasındaki ilişkiler dahil) kendi başına gelişebileceği ve artık sizin tehlikelerden uzaklaşabilmeyi öğrenebildiğinizi gösterir. Doğal olarak, böyle bir durumda elinizdekileri en iyi şekilde kullanma konumundasınız. Bence artık öğrendiniz ve şimdi bir soluk alın ve sorun neyse üzerine hemen gidin. 

ALTILI

Bu kart hemen hemen tüm destenin en karmaşık kartlarındandır. Genel anlamda kartınız yüzeysel olarak, paylaşma, cömertlik, hayırseverlik düşüncelerini betimler. Ama, kart bazı ortamlarda bir kişinin diğerine hükmettiği bir ilişki anlamına da gelir. Eğer bu tür bir ilişki içindeyseniz, ilişki dış görünüşte sağlamdır çünkü uyumlu bir görünüm vardır. Bu durumda ilişkideki taraflardan birisi hükmetmek isterken diğeri, hükmedilmek ister. Oysa gerçekte, hükmedilen kişi genelde ilişkiyi teşvik edendir, hatta hükmeden kişi rolünü değiştirmek istediğinde bile, hükmedilen konumunu korumakta ısrar edecektir. Acaba böyle bir durumda mısınız? Bazen bu kart, bir kişiyi veya sizi değil de, ekonomik veya başka türlü bir durumu da belirtir. Aslında, baskı altında olduğunuzu farketmiş olup ama buna rağmen sahip olduğunuz güvenceyi tehlikeye atmak istemiyor da olabilirsiniz. Ortada çarpıtılmış bir ilişki de olabilir eğer durumunuz böyleyse, sıkıntı bir süre daha devam edecektir. Duygusal açıdan kartınız size, duygularınızı sakladığınızı söylemektedir. Belki de güçlü duyguların dışa vurulması sizi utandırıyor ve korkuyorsunuz. Karşılığını alabileceğiniz şeyleri vermelisiniz. Birine ihtiyacı olduğu ve kullanabileceği şeyleri bilinçli olarak vermeniz için, hem kendinizi çok iyi tanımanız, hem de genelde insan psikolojisinin bilincine varmış olmanız gerekir. Özveri ve verme seviyesine gerçekten ulaşmalısınız; Düşebileceğiniz en büyük hata herkesi anladığınızı ve ne istediklerini bildiğinizi sanmanız olacaktır; gerçekte siz kendi ihtiyaçlarınızı ve korkularınızı yansıtıyor olabilirsiniz. Bir düşünün derim… 

BEŞLİ

Bu kart kesin problemi belirler. Gerçek bir durumda hangi anlamın doğru olduğunu ve bunu kesin olarak nasıl bileceğimizi gösterir. Aynı zamanda, olayın çok farklı yönlere nasıl dönebileceğini de gösterir. Çatışmalar olabilir; maddi dertler gündeme gelmiş olabilir. Örnek olarak daha önce benzer ama çok daha ağır zorlukları yaşamış insanları arayın, dinleyin, öğrenin; çok önemli bilgiler edinebilirsiniz. Bu kart eğer böyle bir durum söz konusuysa, birbirlerini destekleyen iki insanın aşkını da gösterebilir. Zorluluk belki sizi beraber tutan başlıca etkenlerden biri olabilir, maddi dertler birlikteliğinizi zorlayabilir ama aslında değişiklikten korkuyor olabilirsiniz. İnsanlar herşeye alışabilirler ama sizin yapmanız gereken değişiklik yapmanıza yararlı olacak fırsatları genelde görmemenizdir; hatta belki de farkında olmadan, problemlerinizin çözülmesini daha da zorlaştırıyorsunuz. Şimdi daha geniş düşünmeli ve elde etmiş olduğunuz bilgileri göözden geçirmelisiniz; kartınız sorunun kendisi demiştim ve yineliyorum; sorununuz gerçekte nedir? 

DÖRTLÜ

Kartınızda belli bir oranda tutuculuk, maddi rahatlıklara ve güvenliğe bağımlılık görünüyor, çünkü bu kart sabitliği simgeler. Aslında kartınız, gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir ekonomik (veya diğer) soruna karşı tedbir almanız gerektiğini önermektedir. Daha sonra, temeldeki duygusal/ruhsal enerjiniz incelenmekte; belki de yeterince gayretli ve enerjik değilsiniz ya da kendinizi izole ettiniz, gerekenleri yeterince doğru zamanda ve yerde yapamıyorsunuz. Ama önce kendinizi korumalısınız. Egoizm sizi bir yere kadar koruyacaktır,ne kadar bencil olmaya çalışsak da, aslında hayata karşı hep savunmasız kalırız. Bu kart bir bencillik imajını vurgular ama acaba bazen olduğu gibi gereken şey bencillik midir? Bunu siz cevaplayın. Genelde sorununuz pasif gözlemci olmanızdan kaynaklanıyor ve daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Yeni yöntemler, yeni destekler düşünün ve yeni arayışlara girin… Eminim, uzun sürmeyeceke ve çok beklemeyeceksiniz… 

ÜÇLÜ

Burada, konumuz çalışsanız da, çalışmasanız da iş konusu ama eğer öğrenciyseniz o zaman konumuz eğitim. önününüzdeki dönem sıkı çalışmalara ve dönüşecektir. Gerçek dünyaya ve gerçekten kendi ihtiyaçlarınıza yönelik kesin planlarınız var mı? Bunun muhakkak yapmalısınız ama kartınız sizi yanıltabilir yani yanılabileceğinizi belirtmektedir. Demek istiyorum ki, daha akılcı ve mantıklı planlar yapmalısınız çünkü anlaşıldığı kadarıyla şu ana kadar yaptıklarınız size yeterince yararlı olamamış. Kartınız, gerçek işi vurguluyor ama ayrıca, kişiliğinizin daha da gelişmiş olmasını da istemektedir. İşte size doğru yol; pratik iş, bilinçle ve vaat vermeden yapıldığında, kişiliğinizin gelişmesinde bir araç işlevini görebilir, bu tür gelişmeler işinize yarayacaktır. Bu kart size çok şey söylemeyecektir ama önemli şeyler söylemektedir, formül bellidir; çok çalışmak, iyi planlamak ve uygulamak; hepsi bu kadar ama yanısıra da kendinizi geliştirecek vakti de bulmak zorundasınız… 

İKİLİ

Kartınız genelde, mutluluğu ama kalıcı olmayan bir mutluluğu göstermektedir. Gerçekten de, karttaki hokkabaz imajında denge kavramını görürüz. Bazen, bu kart, size herşeyi aynı anda havada bırakıp yaşamla oynamak anlamına gelir. Yani yaşamın tadını çıkarmak, iyi vakit geçirmek demektir. Demek istiyorum ki, kartınız, olağan zevklerin içinde gizli olan büyüyü simgelemektedir. Bazı insanlar gibi siz de, gelişimin sadece ciddi anlamda meydana geldiğine inanıyorsanız bu kart size yanıldığınızı söylüyor ve yaşamın tadını çıkarmanızı öneriyor. Koşullar maddi veya manevi ya da her ikisi, kısacası ne olursa olsun yeterince eğlenmeli, neşelenmeli ve yaşamı sevmenize ve de bu sayede daha doğru adımlar atabileceğinize inanmalısınız. Dikkat edin diyorum gereken dozu ve önemi verdiğiniz sürece, zevk ve eğlence, size birçok şey öğretebilir ve de öğretecektir. 

AS

İşte size basit ama zengin kart; seçtiğiniz kart doğayı, zenginliği, güven ve neşe dolu bir hayatı simgelemektedir. Bu sadece maddi anlamda bir zenginliği değil aynı zamanda manevi anlamda da bir zenginliği belirtir. Kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. Daha önceden yapmağı planladığınız ancak bir türlü adım atmaya cesaret edemediğiniz birçok işe başlayabilirsiniz. Bu arada doğayla başbaşa olabileceğiniz bir tatile çıkabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir dinlenme dönemi olabilir. Neden olmasın?

Tarot ne demek?

Birçok kişiye göre, gizem "Tarot" sözcüğünde gizlidir; sözcüğün Eski Mısırca bir sözcük olan "Ta-rosh"dan geldiği söylenir; "Ta-rosh"un anlamı "Kral Yolu"dur; Eski Mısır´ın Maji Tanrısı Thoth´u Tarot özdeşleştiren görüşler de vardır ve bu görüşe göre Tarot, Thoth´un tüm bilgeliğinin saklandığı kitaptır. Ve son bir diğer iddia sözcüğün Latince "Rota" dan üretilmiş bir anagram yani şifre olduğudur; bu da "çark" anlamına gelir; yaşamın doğumdan ölüme sürekli dönen bir çark olduğunu simgeler. Bütün bunlar birer varsayımdır ve hiç kimse Tarot´un kesin kökenini bilmemektedir ve gizemciliğin temel inancında Tarot asla bir fal değildir. Özetle, falın nerede Tarot Oyunu ile bütünleştiği de bilinmemekte, ya da tam tersinin... Hemen hemen herşeyle fala bakılır; kurban edilmiş hayvanların dumanları tüten iç organları, gökyüzünde uçan kuşların oluşturduğu şekiller, renkli taşlar, yazı tura atmalar, kahve fincanı, su tası, zar vb... Uygulamanın temelinde, öncelikle ne olacağını önceden öğrenme arzusu ve daha incelikle bakıldığında ise herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, herşeyin bir anlamı olduğu ve hiçbir şeyin rastlantı eseri gerçekleşmediği inancı vardır. Rastlantı kavramı gerçekte çok yenidir yani neden ve sonuçtur; iki olay arasındaki tek geçerli bağlantı olduğu öğretisinden doğar. Bu mantıksal bağlantının dışında kalan olaylar tesadüfi yani anlamsıdır. Artık, raslantılarda bir mantık veya matematiksel bir anlam aranmaktadır. Ama, daha önceleri, insanlar benzerliklere göre düşünürlerdi. Zodyak´ın yani gezegenlerin gök konumu haritasının yolu bir kişinin yaşamındaki yola benzetilirdi. Bir fincanın dibindeki çay yapraklarının şekli, bir savaşın çıkması olarak anlamlandırılır ve herşey birbirine bağlanırdı. Yani bir dizisel anlamsallık aranırdı. Bu düşünce, son zamanlarda, olayların seri halinde gerçekleşmesinden etkilenen bazı bilimadamları bile bu düşünceyi ciddiye almaya başlamışlardır.

 

Tarot´u yorumlamak

Gerçekte Tarot Yorumu Kişiye Özgündür...
 

Fala bakmak için, herhangi bir şey kullanabilirsek neden Tarot´u kullanmayalım? Herhangi bir gelenek bize birşeyler söyleyecektir ama bu birşeyin değeri geleneğin içindeki bilgeliğe bağlıdır. Tarot resimleri kendi başlarına derin anlamlar taşıdıklarından, oluşturdukları şekilleri okumada, bizim hakkımızda veya genelde yaşam hakkında çok şey öğretebilirler. Formüle edilmiş anlamlar genelde hem çelişkili, hem de kördür ve aralarında nasıl seçim yapılacağını hiçbir şekilde göstermezler. Bu durum özellikle destenin en büyük bölümünü oluşturan Küçük Arkana için geçerlidir. Tarot üzerine yapılan incelemelerin hemen hemen hiçbirisinde bu konu derinlemesine işlenmemiştir. Ciddi çalışmalarda, Büyük Arkana´nın derin anlamlarını işleyenler, Küçük Kartlar´dan ya hiç bahsetmezler, ya da desteyi falcılık amacıyla kullanmakta ısrarlı olanlar için veya ticari olma zorunluluğunda istemeye istemeye kitabın arkasına bir seri formül serpiştirirler. Waite bile, Pamela Smith´in çizdiği gerçekten güzel olan resimlere kendi formüllerini vermekle yetinmektedir.
 

"Bu Karta Göre..." Çoğu yazar için Waite, falcılığa prim vermiş ve kartların kullanım şeklini yozlaştırmıştır. Okumaları doğru şekilde yaparsak kartların anlamları hakkındaki bilgimiz artabilir. Belli bir kartın simgeciliğini incelemek bir yoldur ama aynı kartın diğerleriyle bağlantısını algılamak başka bir şeydir veya ayrı bir bilgi hatta yetenek düzeyidir. Çoğu kez formüle okumalar, başka türlü ortaya çıkamayacak önemli anlamları ortaya çıkarabilirler ama tarot okuyucusunun bunu anlaması ayrı bir olaydır. Tarot okumaları ayrıca bize önemli bir ders verirler. Tarot okuması yapmak yani kartları yorumlamak, yorumcuyla resimler arasındaki içgüdüsel duyguyu yenileme fırsatını verir. Sonuçta verilen tüm simgecilik, tüm ilk örnekler, tüm açıklamalar, sizi yanlızca resimlere bakıp, ´Bu kartın dediğine göre...´ demeniz için hazırlar. Tarot, bu ´anahtar´ın bir ayarlamasını dile getirir. Gerçekte gizli bir öğreti olmadığı gibi, bu anahtar değildir. Bir süreci temsil eder ve bize öğrettiği şeylerden biri, birleşmenin basit bir anahtar veya formülle gerşekleştiğini kabul etmemizin hata olmasıdır. Bu, daha çok Büyük Akrana´nın yirmibir aşaması boyunca adım adım ilerledikçe görünen gelişme ve artan bilinçlilikle gerçekleşir. Bir diğer Tarot yazımızda, hem ezoterik bilgileri genişletecek, hem de kartların anlamlarını biraz olsun görebileceğiz...

Tarot sadece bir fal mıdır?

Herkes için Tarot, bir faldır; hatta günümüzde Tarot´un başka amaçlar için kullanıldığını kimse bilmemektedir. Yazılı tarihte Tarot, Orta Çağ´ın oyun kartıdır yani kumar oynanan bir destedir. Ötesi çok karanlıktır; Tarot´un bir kehanet yöntemi olduğunu kesin olarak kanıtlayan ve bir belgeye dayalı bilgi yoktur. Acaba gerçektenTarot fal için kullanılabilir mi? Tüm bunlar bilinmeyen geçmişten gelen bir gizin devamı mı yoksa Tarotçuluk güncel bir modadan başka birşey değil midir? Beşinci yüzyılın ortalarına doğru, Avrupa´da daha henüz iskambil kağıdı yokken, Bonifacio Bembo adlı bir ressam, Milano´lu Visconti ailesi için bir seri isimsiz ve numarasız kart resimledi. Bir İtalyan oyunu olan kart destesine "Tarocchi" adı verilmişti; herbiri 14 karttan oluşan dört takım ve daha sonra ´triomffi´ yani ´koz´ adı verilen farklı resimleri gösteren 22 kart. Günümüzde, bu 22 resimli kart, ´Papa´ veya ´Hükümdar´ gibi adlar verildiği için veya ´Şans Tekerleği´ örneğindeki gibi dinsel olarak düşünülebilir çünkü ´Kıyamet Günü´ kartında çalınan boru sesiyle ölülerin mezardan kalkmaları gibi dinsel mitolojiye uygun görüntüler dikkat çeker.. Bazı kartlar, ´Ilımlılık´ veya ´cesaret´ gibi erdemleri simgeler. Hatta, dinsel ilkelere aykırı simgeler de vardır, örneğin bir kadın papayı görüntüleyen kart, kiliseyle ilgili bir espri olarak açıklanabilir. Bir diğer resim oldukça gariptir; basit bir tahta darağacına, sol bacağından başaşağı asılmış genç bir adamı gösterir. Ellerini altta kafasıyla bir üçgen oluşturmak üzere kayıtsız bir şekilde arkasında kavuşturmuştur, sağ bacağı bir haç şeklini veya dört sayısını simgeler biçimde dizinin arkasında bükülmüştür. Yüzünün ifadesi rahat, hatta belki de büyülenmiş gibidir. Bembo neden bu resmi çizmiştir? Bu resim, daha sonraki bazı yorumcuların iddia ettiği gibi, darağacında asılmış bir suçlu anlamına gelmez.

Tarot uyarlamaları

Çağdaş Tarotların çoğu onbeşinci yüzyıla ait kart destelerinden pek farklı değildir. destelerde 78 kart vardır; iki gruba ayrılırlar; ´Küçük Arkana´ adı altında Asalar, Kupalar, Kılıçlar ve Sikkeler veya beş köşeli, Tılsımlar ya da Yıldızlar ve de ´Büyük Arkana´ diye anılan 22 koz vardır (Arcanum sözcüğü ´gizli bilgi´ anlamına gelir). Bazı resimlerin çok değiştiği doğrudur, ama her uygulama aynı temel kavramı daima korur. Örneğin, ´İmparator´ kartının birbirinden farklı birkaç uyarlaması vardır ama bunların hepsi de bir İmparator´u simgelemek için yaratılmıştır. Genelde, değişiklikler daha sembolik ve daha gizemsel anlatımlara yönelmiştir. Genel ve kabul olunmuş 22+56´lık destenin yani Büyük ve Küçük Arkana´nın tanımlarının dışında kalan Tarot desteleri de vardır ama geleneksel Tarotçular tarafından kabul edilmezler, kullanılmazlar ve hatta dışlanırlar. En yaygın ve en geçerli olan Tarot destesi, 1910´da çıkarılan, Arthur Edward Waite´in Tarot destesi olan "Raider Waite" tır. Waite, bazı Büyük Arkana kartlarını kabul edilmiş uyarlamalarından farklı yaptığı için eleştirilmiştir. Örneğin, Güneş kartının bilinen resmi, bir bahçede elele tutuşan iki çocuktur. Waite, bunu bir bahçenin dışına çıkan ata binmiş bir çocuk olarak değiştirmiştir. Eleştirmenlere göre, Waite kartın anlamını kişisel olarak değiştirdiğidir, büyük bir olasılıkla bu doğru olabilir çünkü Waite, kendi fikirlerine inanıyordu ama bu çizim Bembo´ya ait olan Güneş´in ilk uyarlamasına yani ´geleneksel´ uyarlamaya hiç benzememektedir.

Tarot karşılaştırmaları

Waite ve ressamı olduğu iddia edilen Pamela Colman Smith´in yaptığı en büyük değişiklik, Küçük Arkana´nın numaralı kartları da dahil, tüm kartları resimlemekti. Gerçekte, hem daha önceki destelerde, hem de daha sonra gelen birçok destede, işaretli kartlarda basit geometrik şekiller vardır. Örneğin, Kılıçlar´ın onlusu, belli bir şekilde düzenlenmiş on tane kılıç göstermelidir. Ama Waite´de bu farklıdır. Pamela Smith´in onlu kılıçlar´ı, kara bir bulutun altında yatan ve sırtına ve bacaklarına on tane kılıç saplanmış olan bir adamı gösterir. Biraz daha derine inersek, Waite Destesi´ni gerçekten kimin çizdiğini tam olarak bilmiyoruz. Waite´in kendisi mi onları yarattı (çünkü Büyük Arkana´yı yaratan kesinlikle oydu) veya düşüncelerini Smith´e aktarıp bu resimleri ona mı çizdirdi? Resimleri çizen Waite ya da Smith olsun, her iki durumda da daha sonraki Tarot ressamları üzerindeki etkileri büyük olmuştur. Resimli hemen her kart destesi Waite destesindeki resimlere şu veya bu şekilde bağımlıdır. Waite, kendi destesine ´Düzeltilmiş Tarot´ adını vermişti. Resimlerinin, kartların gerçek anlamlarını yeniden verdiğini sürekli söylüyor ve kitabında kendinden öncekilerin uyarmalarına kızıyordu. Bu noktada yani ´düzeltilmiş´ sözcüğüyle, Waite´in gizli bir gizem örgütüne üye olduğu ve bu şekilde ´orijinal´ gizli Tarot´u öğrendiği akla gelebilir. Ama bu böyle değildir daha çok resimlerinin kartlara en derin anlamları vermesini istemiştir. Örneğin, Sevgililer´in kartını çok fazla değiştirmesi, eski resmi anlamsız bulmasından ve yaptığı yeni resmi derin bir anlamın simgesi olarak görmesindendir. Söylemek istenen, Waite´in kartlarının, okullarda Hamlet´in bir konuşmasının daha anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmesi örneğindeki gibi, sadece zihinsel bir kurgu olmadığıdır. Waite bir gizemcidir, büyü ve esoterik uygulamaların öğrencisiydi. Kendi tarotunu kendi derin deneyimine dayandırdı ve tarotunun doğru olduğuna ve diğerlerinin yanlış olduğuna inandı. Waite destesini genel veya pop-kaynak olarak seçilmesinin iki nedeni var. Öncelikle, yeniliklerinin çoğu dikkat çekicidir örneğin Soytarı kartının Waite-Smith uyarlaması, öncekilerden daha anlamlı gibidir. İkinci olarak, Küçük Arkana´daki devrimsel değişiklik, geçen uzun zaman boyunca destelere hükmeden formüllerden bizi kurtarmıştır. Daha önceleri, bir küçük kartın verilmiş anlamlarını okuyup ezberledikten sonra, buna pek fazla bir anlam verilemezdi ya da resim öte anlamlar uyandırmazdı. Waite destesinde, resim bilinçaltına işliyor ve ayrıca kendi deneyimimiz uygulanabiliyor. Kısacası, Pamela Smith bize yorumlayabileceğimiz birşeyler vermiştir. Tarot hakkındaki kitapların çoğunda resimler için sadece bir deste örnek olarak kullanılır. Bu kendi kendini kısıtlama, belki de gerçek Tarot´u temsil etme arzusundan doğar. Bir deste seçip diğerini seçmemekle, gerçekte birinin doğru diğerinin yanlış olduğunu ima edilir. Böyle bir ifade, Aleister Crowley veya Paul Foster Case gibi, Tarot´u nesnel bilginin simgesel bir dizgesi olarak kabul eden gizemciler için çok önemlidir. Ama burada, kartlara daha çok deneyimin ilk örneği olarak bakılıyor. Bu yönden bakıldığı zaman, bir Tarot destesi doğru veya yanlış değildir, sadece ilk örneğinin bir uzantısıdır. Tarot, hem yıllar geçtikçe ortaya çıkan farklı uyarlamaların bir bütünüdür, hem de onlardan ayrı özgün birer varlıktır. Waite´inkinden farklı uyarlamalarda, belli bir kartın anlamının derinleştiği durumlar görülür. .

Günümüzde, çoğu kişi Tarot kartlarını fal veya ´kehanet´ aracı olarak görüyor. Garip ama gerçek, kartların bu yönü hakkında çok az tarihsel bilgiye sahibiz. Oyun oynanmasına karşın, kehanetle ilgili tarihsel bilginin azlığı, uygulamanın kartların ortaya çıkmalarından bir süre sonra yayılmaya başladığı nedeniyle olabilir. Tarot kartlarının orjininin, Çin ve Kore olduğunu kabul edenler var; MS 618-908 arasında Tang Hanedanı döneminde basılan kağıt paraların üzerinde Tarot simgeleri vardı. 1120´de İmparator´un odalıkları tarafından kullanıldığı da iddia edilmektedir. Bir diğer kuram Hint kökenli olduğudur; benzeri kartlarda Siva, Devi ve maymun tanrı Hanuman´ın simgelendiği görülmüştür; gerek Çin gerekse de Hint kaynaklarında Tarot´un yer alması birer varsayımdır; Avrupa´ya ise tahminen gezginler aracılığı ile ulaşmıştır, 1480´de İtalyan yazar Covelluzo´nun yazdığına göre, kartlar 1379´da Saracenler yani Araplar tarafından getirildiler ve 1492´ye kadar kullandılar; Saracenler kartlara "naib" diyorlardı, bir diğer ünlü "1001 Gece Masalları" olarak gösterilirmektedir. Çingeneler´in Avrupa´ya Mısır ve Hindistan´dan geldikleri iddia edilmektedir ama kaynaklar onların Avrupa´da ancak 15. Yüzyıl´ın ortasında ortaya çıktıklarını gösteriyorlar ama kesin olan Tarot´u bildikleri ve kullandıklarıdır. Büyük bir olasılıkla, ´çingeneler´ Avrupa´daki bitimsiz yolculukları boyunca Tarot oyunuyla karşılaştılar ve kartları falcılık için kullanmaya başladılar, Veya bazı kavramlar geliştirildi (İlk yazılı kayıtlar kişisel yorumlardır, ama bunlar genelde kullanılan ve yazılı olmayan daha erken bir söylenceden gelebilirler) ve Çingeneler onlardan aldılar. Buna karşın, Tarot falcılığının başlangıcındın Çingeneler sorumlu tutulamazlar ama kullanmıştırlar. Tarot resimlerindeki ana fikrin, 1118´de kurulan Templar Şövalyeleri Örgütü ile ilişkili olduğu bir diğer kuramdır; örneğin "Asılan Adam" ve "Dünya" kartları örgütün ve 1314´de yakılan son lideri Büyük Üstat Jacques de Molay´ın sonunu simgelemektedir. Ama bu da bir varsayımdır; sonuçta kartlar vardır, bir yerlerden gelmiştir ama ne zaman? İşte bilinmeyen buradadır.

Tarot ve Kabbala ilişkisi

Tarot ve Kabbala

Tarot ve Kabbala başlıkları altında toplanan İbrani gizemciliği ile gizli bilgilerin varlığı arasındaki inanılmaz benzerliklere kısaca bakarsak, Bembo´nun kartlarının kanıtların kıtlığına rağmen esoterik bir yorum gerektirdiği görülecektir. Kabbala daha çok İbrani alfabesinin simgeciliğine önem verir. Harfler Hayat Ağacı´ndaki yollara bağlıdır ve her birinin kendi sembolik anlamları vardır. Daha önce belitildiği gibi, İbrani alfabesinde 22 harf vardır ve bu sayı Tarot´un kozlarıyla "Sonraki dönemlerde Kozlar´a Majör veya Büyük Arkana denilmiştir." aynıdır. Kabbala ayrıca, Allah´ın telaffuz edilmeyen isminin yani "YHVH" nın, dört harfiyle yakından ilgilidir. Bu harfler, yaradılışın dört dünyasını, ortaçağ biliminin dört ana maddesini, varoluşun dört aşamasını, İncil´i yorumlamanın dört yöntemini, simgelerler. Bembo´nun 14´erli dört takımının her birinde dört tane kraliyet kartı vardır. Kabbala 10 sayısıyla işler, Hayat Ağacı´nın her birinde On Emir ve on sephirot görülür (ortaya çıkamanın aşamaları) ve dört takımda da, birden ona kadar numaralanmış kartlar vardır. Öyleyse Tarot yorumcuları, çoğunluğa anlamsız gelen ama ancak bir grup için son derece önemli olan, Kabbala´yı resimleyerek uyarlamış olabilirler mi? Öte yandan, Kabbala hakkında yazılan yüzlerce kaynakta Tarot hakkında tek kelime edilmemektedir.

 

Bilim, gizem ve yorumlar

Büyücüler, kartların 1300´de yapıldığı öne sürülen Fas´ta, Kabalistler ve diğer ustaların toplantısında sözü edilen gizli kaynaklardan geldiğini öne sürerler, ama bu iddiaları kimse kanıtlayamamıştır. Daha da kötüsü, Tarot yorumcuları, 19. Yüzyıl´ın sonlarına dek Kabala´dan söz etmezler. Ve elbette, isimlerin ve sayıların yorumlanmaları için son derece önemli olan sıralama biçimi, resimlerden sonra ortaya çıkmıştır. Carl Gustav Jung´un insan zihniyle bütünleşmiş temel ruhsal veya hayali resimler (Arşetipler) fikrini benimsersek belki de Bembo´nun, bilginin gizli nedenlerine bilinçaltından gizlice değindiğini ve daha sonraki hayallerin bilinçli bağlantıları yapmasını sağladığını belki söyleyebiliriz. Ancak dört takımdaki 22 koz, 4 kraliyet kartı ve 10 tane işaretli kart, Asılmış Adam´ın pozisyonu ve kendinden geçmiş yüz ifadesi gibi böylesine kesin ve tam benzerlikler, "Toplu Bilinçaltı"nın böylesine büyük bir güç olma fikrini zorlar gibidir.

Yıllar boyunca Tarot, öncelikle bir kumar oyunu ve daha az olarak da falcılık için bir araç olarak görülmüştür. 18. Yüzyıl´da Antoine Court de Gebelin adlı bir Fransız gizemci, Tarot´un Mısır büyü tanrısı tarafından tüm bilgileri müriterine aktarmak için yazdığı simgesel Thoth Kitabı´nın bir kalıntısı olduğunu iddia etti. Ama Gebelin´in fikri gerçekten uzak gibidir; buna karşın 19. Yüzyıl´da başka bir Fransız yani Eliphas Levi adıyla tanınan Alphonse Louis Constant, kartlarla Kabala arasında bağlantı kurdu ve o günden sonra insanlar, Tarot´u daha derinlemesine inceleyip, daha çok anlam, bilgelik aradılar, düşündüler ve çalıştılar. Günümüzde, Tarot kendimizi ve yaşamı anlamamızla kişisel gelişmeye giden bir yol olarak görülüyor. Bazılarına göre, Tarot´un kökeni önemlidir, bazılarına göre ise önemli olan, kartlara verilen anlamlardır ve yıllarca biriken yorum bilgileridir. Çünkü Bembo, ya bilinçli olarak ya içgüdüyle veya ikisi birden orijinal bir model yaratmıştır. Herhangi ayrıntılı bir açıklamanın ötesinde, resimlerin orjinalleri yıllar geçtikçe farklı çizerler tarafından değiştirilmiş yahut geliştirilmiştir. Genel bir tanımla hiçbir zaman anlatılamamış ama deneylenebilen esrarengiz düzeyler ya da platformlar yaratılmıştır.

Tarot ve gizemli örgüt bağlantısı

Hiristiyan geleneğine göre, efendisi Hazreti İsa´yı taklit ettiği zannedilmesin diye, Aziz Peter çarmıha başaşağı gerilmiştir. Ama, Kuzey inançlarında tanrı Odin´in, ceza olarak değil de, kehanet bilgisini alabilmek için, dokuz gün dokuz gece boyunca Dünya Ağacı´ndan başaşağı asıldığı anlatılır. Ama aslında, bu mitolojik tanımlama, Sibirya ve Kuzey Amerika gibi yerlerde, tıpla uğraşan kadın ve erkeklerin yani şamanların temel uygulamalarından kaynaklanır. Kabul edilme töreninde şamanlığa aday olanlar eğitilirken, insanların bazen aynen Bembo´nun kartındaki gibi başaşağı asılmaları istenirdi. Bedenin başaşağı asılmasının psikolojik bir yararı vardır, böylelikle açlık ve aşırı soğuk, hayallere yol açar. Bembo sadece bir simyacıyı mı çizmek istemişti? Öyleyse, daha bilinen bir tablo olan bir kazanı ve kimyasal maddeleri karıştıran sakallı bir adam görüntüsünü niye kullanmadı? Birbirini izleyen destelerde ´Asılmış Adam´ adı verilen ve daha sonra, ´Çorak Ülke´ adlı kitabında T.S. Elliot kullandığı bu resim, bir simyacıdan ötede gizli bir gizem örgütü geleneğinde, üyeliğe yeni kabul edilmiş birine aittir. Bembo´nun kendisi de böyle miydi? Esoterik bir simge olarak bacakların özel bir şekilde üstüste getirilmesi bunu kanıtlar. Ve genel olarak, esoterik uygulamalarla ilgili bir imada bulunuluyorsa, diğer resimler aslında gizli bilgilerin bütünlüğünü temsil ediyor olamaz mı? Örneğin, orijinal destede, batı kültüründe önem taşıyan 20, 21 veya 25 yerine, neden 22 sayısı kartlarda önemsenmiştir? Bu bir rastlantı mıdır veya Bembo (ya da Bembo´nun taklit ettiği kişiler) İbrani alfabesindeki 22 harfe bağlı olan esoterik anlamları mı gizlice simgelemek istediler? Ancak, Bembo´nunveya Visconti ailesinin, herhangi bir gizem grubuyla ilişkisi kanıtlanamamıştır, olsa bile açıklanmamıştır.

Tarot´ta beklenmeyen sonuçlar çıkabilir

Özellikle daha kısa okumalarda ele alınan farklı zaman dönemleri iki nedene bağlıdır. Birisi kişinin durumu, ötekisi sorulan sorudur. Bazı konularda, örneğin pratik veya hukuki konularda veya bazı duygusal durumlarda, birkaç gün içinde kendisini belli eden bir cevabı getirebilir. Başkalarıyla olan duygusal çatışmaların çözülmesi, derin ilişkilerin sonuçları, ruhsal veya sanatsal gelişmelerin gerçekleşmesi uzun zaman alabilir. Bu, okumalar yıllar boyunca ´gerçekleşmeyecek´ anlamına gelmez. Ve burada tahminlerden değil, zaman geçtikçe yavaş yavaş açılan sürekli sıralı bir diziden yani olası bir kronolojiden söz ediliyor. İkinci olarak, kartları karıştırırken bir kişinin değinebileceği farklı düzeyler dikkat çeker. Bazen sadece kısa bir zaman içinde süren yüzeysel durumları çağrıştırabilir. Veya kişi herhangi bir şekilde yaşamsal deneylerin tam merkezine indirilebilir. Ve o anda bile, yapılan okuma uzak geçmişi gösterebilir ya da kişinin, gelecekteki gelişmelere olan potansiyelini yansıtabilir. Erişilen düzey, kartları karıştıran kişinin tavrına da bağlı olmayabilir. Genelde bu tür bir yaklaşım farklılığa yol açar. Bir okumayı bir şaka veya bir oyun olarak yapan bir kişi, sonuçta yüzeysel bir okuma yapacaktır ama bir soru hakkında uzun uzun düşünen, konsantre olan, kartları dikkatli bir şekilde karıştıran ve durup desteyi kesmenin kesin zamanını hissetmeye çalışan Tarot okuyucusu, genelde anlamlı bir okuma oluşturacaktır. Ama, bazen, böylesine dikkatli bir yaklaşım yakın geleceğin yüzeysel olaylarının derinliğine inemezken, bir diğer zamanda kartları rastlantısal olarak karıştıran kişi, aniden kendisine tüm yaşamın güçlü bir imajıyla karşı karşıya bulabilir. Okuyucu için bu gibi anlar derin bir heyecan taşır veya taşımalıdır. Bazen sorunun kendisi önemli olmayabilir. İnsanlar işlerinin nasıl gittiğini sorabilirler ve özellikle o soru zihinlerini, sordukları sorudan daha fazla meşgul ediyorsa, yeni aşk ilişkileri hakkında bir cevap arayabilirler. Ya da, cinsel yaşamı babasıyla olan çatışması yüzünden engellenen bir kadının durumunda olduğu gibi, okuma sonucunda, soru belli bir alandan beklenmeyen sonuçlar çıkması olarak cevaplanabilir. Okumanın bize ne söylediğini nasıl biliriz veya nasıl anlarız? Bazı şeyler, kartlardaki resimlerle belirginleşir. İşimizle ilgili bir soru sorarsak Aşıklar kartı ve Kupaların İkilisi önümüze gelirse, okuma, büyük bir olasılıkla işle ilgili değil aşkla ilgili olacaktır. Ama acemi bir okuyucu olarak, tüm gizli yönleri ya da bilinmeyenleri ortaya çıkarmayı beklemeyin. Sadece sürekli deney yani kazanılan birikim labirentin merkezine ulaşmanızı sağlayabilir. Tarot uzmanları okumalara devam ettikçe bu tür bulguları hissedebileceğinizi belirtiyorlar. Ve gittikçe yükselen algı düzeyi sizin yaşamınızın da diğer alanlarına yayılacak ve etkileyecektir. Fakat elbette ki, bazen deneyimlerimiz veya içgüdümüzün keskinliği ne düzeyde olursa olsun, muhakkak yanlışlıklar yapılacaktır. Tarotu okunan kişinin, henüz karşılaşmadığı bir kişiyle olan bir aşk ilişkisinden söz ederken, Tarotçu Aşıklar kartına sembolik açıdan bakabilir. Burada kartların ne anlama geldiklerini tam olarak bilememenin çok önemli olduğu dersini alabiliriz yani cehaletimizin farkına varırız. Yaşam boyunca edindiğimiz bilginin çoğu, gerçekte çoğu zaman yüzeysel ve dışa dönüktür yani yetersizdir daha da uygunu yeterince kavranmamıştır, sosyal psikoloji cehaletin varlığımızın temelinde yattığını belirtiyor. Dünya hakkında bildiklerimiz beş duyuyla sınırlanır. Bu sayfa üzerindeki kelimeleri görebilmemiz için, ışık sayfanın yüzeyinden yansıyacak ve gözlerimiz tarafından algılanacaktır. Sonra, görme siniri beyine sinyaller gönderir ve beyin de bu sinyalleri başka sinyallere dönüştürerek, onları bilincimizin dil olarak algıladığı anlamlı kalıplar haline getirir. Ama oradaki bütünleşmeyi, dolaysız olarak bilemeyiz sadece evreni sinyallere, kalıplara, simgelere dönüştürebiliriz. Yani biyolojik bir yorumdan öteye geçemeyiz. Öte yandan, fiziksel olarak var olduğumuzu aklımıza getirirsek, yaşamımızın zaman sınırı içerisinde olduğunu kabul etmeliyiz. O zaman, diğer şeylerle beraber, bu kabul noktası potansiyelimizi tam olarak gerçekleştiremeyeceğimiz anlamına gelir çünkü önümüzde varolan birkaç yılda daima birşeyleri yapıp diğerlerini yapmayacağız. Hem bir dansçı, hem de bir işadamı olabilecek yetenekteki bir kişi birisini seçmek zorunda kalacaktır. Ve hangisini seçerse seçsin, amacına ulaşana kadar, yıllar boyunca çalışacaktır. Unutmayalım ki, zaman kavramı, yaptığımız şeylerin sonucunu bilemememiz anlamına da gelir çünkü sonuçlar uzak gelecekte veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bazen eylemlerimizin sonuçları bize değil diğer insanları da etkiler. Belli bir yerde, belli bir zamanda yaptığımız birşey hatta ölümümüzden uzun bir zaman sonra bile oradaki insanları etkileyebilir. Daha basit kelimelerle, zaman olayların kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan oluşmaları gerektiği anlamına gelir.

Tarot´ta psikolojik derinliğin önemi

 

Bir kapı kartı olarak Kılıçların Sekizlisiyle yapılan meditasyon, bizim cehalet veya yetersizlik kabulü yönündeki bilinçlenmemizi arttırabilir. Tarot okumalarında ve onları yorum yapmaya çalışırken yaptığımız yanlışlıklar bilgisizliğimizi daha dolaysız bir şekilde gösterebilir. Sonuçta deneyimli, bilgili ve doğal yetenekli bir okuyucunun yaptığı Tarot okuması, gerçekte zamanın ötesine giderek, geçmişi ve geleceği içeren gerçek sıralamayı ortaya çıkarabilir. Tarot araştırmacılarının yaklaşımları bu yöndedir; kartların rastlantısal sıralaması bilincin sınırlarını aşmamızı sağlayabilir. Bununla beraber, yorumlamada sınırlı bilinçlilik öncelikle kabul edilmelidir. Bu yüzden aynı zaman olgusu içinde, herşeyin beraber ve o anda varolduğu ve bizim bilgimizin son derece kısıtlanmış ve sınırlandırılmış olduğunu bilmemiz gerekir, bu bizim için evrenin gerçek durumunu deneylemek anlamındadır. Bilgisizliğin veya yetersizliğin diğer bir yüzü, sınırlı bilinçliliğimizin oluşturduğu izlenimler ve simgelerden çok, gerçeği bilme durumu olan kesinlik zannıdır. Çoğu kişi transa girmeyi, ya da Tanrı´nın ışığıyla bir olmayı gizemin veya falcının en yüce hedefi olarak görür. Ama, Tarot´un Büyük Arkana´sının gösterdiği gibi, trans veya konsantrasyon yol üzerindeki bir basamaktan başka birşey değildir. Temel amaç, daha önce sadece tahminde bulunacağımız şeyleri bilme durumu olan bilinçli kesinlik yani sorumlu emin olmaktır. Bir olayın gerçek nedeni nedir? Yanlız gerçekleştiren kişi için değil, hem bilinen, hem de bilinmeyen başkaları için sonuçlar ne olacaktır? Kesinliğe ulaşan birkaç kişi eylemin kendisinin nedenlerini ve sonuçlarını zorlanmadan görebilir. Diğerleri ise, bunları ve diğer binbir tane şeyi sadece tahmin edecektir. Bu yüzden onlar bilgisiz yani cahil kalırlar.

 

Tarot ve Evrensel uyum

Ama, bir Tarot okumasının gerçek yorumunu bilemeyebiliriz, okumanın kendisi veya kartların açılışı zamanla sınırlandırılmış bilgisizlik durumunun ötesine gidebilir. Tarot meraklısı, okuyucu olmasa bile okuma bir kesinlik anlamını taşır. Ve kartlarla yeterince çalışırsak, yorumlarımızı daha sonraki olaylarla karşılaştırırsak, resimlerle daha cok ilgilenir, konsantrayonumuzu arttırır, aceleci olmazsak ve içgüdümüzü geliştirirsek, bazen kesinlik hakkında ve gerçek anlamı bilme yönünde ciddi, önemli ve işe yarar deneyler kazanabiliriz. Bu tür deneyler kendi değerlerini taşırken, bize bir yön duygusu sağlayarak hizmet ederler ve gerçekleştirmek istediğimizi algılamamıza yardımcı olurlar. Son olarak, Tarot okuması bize bir başka şey daha öğretir. Kartlar yaşama karşı takındıkları tavır bakımından tarafsız olamadıkları için bazı yaklaşımları ve inançları içerip diğerlerinden vazgeçtikleri için bizi değiştirirler. Zamanla herşeyin arasındaki dengeyi, yaşamın sürekli değişimi ve akışı içindeki sabit uyumu görürüz. Hep normal deneyimlerimizin ötesinde bekleyen kaçınılmaz bir tuhaflığın farkına varırız. Varoluştan gelen özel yetenekleri tanımayı, onları anlamak ve kullanmak için gereken sorumluluğu öğreniriz. Herşeyden önce, Tarot´un hep üzerinde durduğu bir gerçeği yani evrenin, tüm evrenin yaşadığını öğrenmeye başlarız. Ve kendimiz hakkında öğrendiğimiz herşeyi diğer başka şeyler hakkında da öğrenebiliriz.